Loading...
N-14
productga-
rantie
Wereldwijde Garantie
Dit gee u het recht om de eenheid kosteloos te laten herstellen, tijdens de eerste twee
jaar na aankoop, onder voorbehoud dat het oorspronkelijk bij een ociële Arcam-
dealer is gekocht. De Arcam-dealer is verantwoordelijk voor alle service na verkoop.
De fabrikant kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor gebreken als gevolg van
ongeval, verkeerd gebruik, misbruik, slijtage, verwaarlozing of door ongeoorloofde
aanpassing en/of reparatie, noch kan zij verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade
of verlies ontstaan tijdens het transport van of naar de persoon die krachtens de garantie
claimt.
De garantie dekt:
Onderdelen en arbeidskosten voor twee jaar vanaf de aankoopdatum. Na twee jaar
moet u voor zowel de onderdelen als de arbeidskosten betalen. De garantie dekt geen
transportkosten op elk moment.
Claims onder garantie
Deze apparatuur moet worden verpakt in de originele verpakking en naar de dealer
worden geretourneerd van wie het werd gekocht. Het moet franco vervoer via een
gerenommeerde vervoerder worden toegezonden – niet per post. Er kan tijdens
transport naar de dealer of distributeur geen verantwoordelijkheid voor de eenheid
worden aanvaard en klanten worden daarom geadviseerd om de eenheid te verzekeren
tegen verlies of beschadiging tijdens transport.
Neem contact op met Arcam voor nadere details:
Arcam Klantenservice, Unit 15, Pembroke Avenue, Waterbeach, CAMBRIDGE, CB25
9QP, Engeland
of via www.arcam.co.uk.
Problemen?
Als uw Arcam-dealer geen enkele vraag met betrekking tot dit of enig ander Arcam-
product kan beantwoorden, neem contact op met Arcam Customer Support op het
hierboven vermelde adres en we zullen ons best doen om u te helpen.
Online registratie
Online registratie U kunt uw product online registreren op www.arcam.co.uk.
Een juiste verwijdering van dit product
Deze markering gee aan dat dit
product nergens in de Europese
Unie met ander huishoudelijk afval
mag worden afgevoerd.
Om mogelijke schade aan het
milieu of gezondheid door
ongecontroleerde afvalverwijdering
te voorkomen en grondstoen te
beschermen, dient dit product op verantwoorde
wijze gerecycled te worden.
Om uw toestel te verwijderen, maak gebruik van u
plaatselijke inlever- en inzamelsystemen of neem
contact op met de winkelier waar het product werd
gekocht.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com