Loading...
N-11N-10
Nederlands
OPMERKING
De CR902 is een afstandsbediening voor meerdere
apparaten, daarom zullen de toetsfuncties
verschillen volgens de laatst ingedrukte ingangtoets.
Zorg ervoor de toets “CD” te selecteren voordat u de
CDS27 wilt bedienen.
Instellingen-
menu’s
Door de menu’s navigeren
Gebruik de navigatietoetsen (pijltjes) op de
afstandsbediening om de CDS27 menu’s te navigeren.
1. Gebruik de toetsen B en C om het huidige
menu omhoog en omlaag te navigeren.
2. Wanneer de gewenste hoofdsectie wordt
weergegeven, kunt u op OK drukken om deze te
openen.
3. Gebruik de toetsen B en C om de opties
omhoog en omlaag te navigeren.
4. Druk op E om een instelling te selecteren:
gebruik de B en C toets om de instelling te
wijzigen.
5. Druk op OK om de selectie te bevestigen. Ga terug
naar stap 4 om andere instellingen in het huidige
onderdeel te wijzigen.
6. Druk op < om terug te keren naar het vorige
scherm als u een andere sectie wilt kiezen om aan
te passen.
Firmware-update – U kunt voor een upgrade van de
rmware van uw speler controleren door dit menu-
item te selecteren en op OK te drukken om “Netwerk” te
markeren, druk dan nogmaals op OK.
Een bericht wordt weergegeven als geen nieuwe
rmware beschikbaar is, volg anders de instructies op
het scherm.
Laad standard instellingen – Druk op OK wanneer
deze optie gemarkeerd is, om alle instellingen naar de
fabrieksinstellingen terug te zetten.
U wordt gevraagd om het laden van de
standaardinstellingen te bevestigen. Selecteer
“annuleren” om te verlaten of ' om de optie “ja” te
markeren en druk vervolgens ter bevestiging op OK.
Systeeminformatie – Gebruik de navigatietoetsen
'/, om de opties te doorlopen.
Het paneel met systeeminformatie over uw speler toont
informatie zoals het IP-adres en de rmwareversie.
Netwerkaudio - U kunt hiermee de UPNP-functie van
de speler in- of uitschakelen. Stel deze optie in op ‘uit’
om netwerkaudio te deactiveren.
Digitale Uitgang - U kunt hiermee een limiet toewijzen
aan de samplesnelheid van de coaxiale/optische digitale
uitgang.
Netwerk Stand-by – Bepaal met deze optie of
netwerkfuncties beschikbaar moeten zijn wanneer de
CDS27 op stand-by is geschakeld.
Selecteer “ACTIEF” om de netwerkverbinding in stand
te blijven houden (vereist voor IP-bediening).
Selecteer “STAND-BY” om de netwerkhardware uit te
laten schakelen en stroomverbruik te besparen.
Netwerkinstelling– Gebruik deze optie om het
apparaat in te stellen deel te nemen aan een bestaand
netwerk, nodig voor het afspelen van netwerkaudio en
voor soware-updates via het internet.
Auto Stand-by – Stel hier een tijdsduur van inactiviteit
in, waarna het apparaat automatisch op stand-by zal
schakelen. De opties zijn: 5/10/15/20/25/30 Minuten.
Disk Automatisch Afspelen – Bepaal hier of een
optische disk (bijv. CD) automatisch moet worden
afgespeeld nadat deze is geladen.
< Aan: Optische schijven zullen automatisch
afgespeeld worden.
< Uit: Om een schijf af te spelen moet u op afspelen
drukken.
Gebruik het Instellingenmenu om alle functies van
uw CDS27 te congureren. De volgende paragraaf
beschrij alle menuonderwerpen en hun functies.
U kunt het Instellingenmenu uitsluitend op het scherm
van de CDS27 weergeven.
Toegang tot de instellingenmenu’s
Als het hoofdmenu momenteel niet wordt weergegeven,
dient u eerst op MENU op de afstandsbediening te
drukken om dit menu te openen.
Druk op C totdat de optie INSTELLINGENMENU wordt
weergegeven en druk op OK om te openen.
AMP toestelmodus
De toets A Apparaatmodus congureert de CR902
om uw Arcam-versterker te bedienen. Deze toets
indrukken hee geen invloed op de momenteel
geselecteerde ingang op de versterker.
PSchakelt om tussen stand-by en aan
DISP Loopt langs de helderheidinstellingen van
de display
MODE Doorloopt de weergavemodi op het
voorpaneel
MENU Toont het instellingsmenu van de
versterker op het voorpaneel
Menunavigatie
O bevestigt een selectie
@Wisselt de dempfunctie van de versterker
Vol-
Vol+
Vol +/– verhoogt of verlaagt het volume van
een Arcam versterker.
Druk eenmaal op de toets DEMP om
een Arcam versterker te dempen. Druk
nogmaals in (of gebruik Vol +/–) om het
geluid te herstellen.
SP1 Wisselt Luidspreker 1 uitgang
SP2 Wisselt Luidspreker 2 uitgang
BAL Past de balans aan tussen het linker en
rechter audiokanaal
TUN Apparaatmodus
De toets T Apparaatmodus congureert de CR902 om
de tunerfuncties van Arcam-tuners te bedienen.
PSchakelt om tussen stand-by en aan
09De cijfertoetsen worden gebruikt om
geheugennummers op te slaan en te
herroepen
DISP Loopt langs de helderheidinstellingen van
de display
INFO Doorloopt verschillende modi voor
informatieweergave
)iPod terugspoelen
(iPod vooruitspoelen
]Geheugen omlaag/Sirius-categorie omlaag/
iPod vorige track
[Geheugen omhoog/Sirius-categorie
omhoog/iPod volgende track
#iPod stoppen
$iPod starten/pauzeren
&iPod starten/pauzeren
MENU Toont het instellingsmenu van de tuner op
het voorpaneel
' , Geheugen omhoog/omlaag, iPod vorige/
volgende track
< > Tunerfrequentie verlagen/verhogen
OEen selectie bevestigen
FM MONO De FM-modus wisselen tussen mono en
stereo ontvangst
P/TUNE De herroepmodus van geheugennummers
openen/verlaten
STORE De opslagmodus van geheugennummers
openen/verlaten
BAND Doorloopt de beschikbare tunerbanden
CD-apparaatmodus
De toets c Apparaatmodus congureert de CR902
om de CD-functies van de CD-spelers van Arcam te
bedienen.
PSchakelt om tussen stand-by en aan
!Diskhouder openen/sluiten
09
U kunt de cijfertoetsen gebruiken om
individuele tracks op een disk direct te
openen. Druk op de corresponderende
toets op het toetsenpaneel om een track te
selecteren. Voor tracks hoger dan 9, voer
de cijfers op volgorde in. Om bijvoorbeeld
track 15 te selecteren, druk op 1 en
vervolgens op 5.
DISP Loopt langs de helderheidinstellingen van
de display
MODE Verandert de beschikbare weergavemodi
op de CD-speler
)Terugspoelen
(Vooruitspoelen
]Terug overslaan naar het begin van de
huidige track/vorige track
[Vooruit overslaan naar het begin van de
volgende track
#Stop afspelen
$Afspelen
&Wisselt tussen pauzeren en afspelen
Navigeert tracklijsten indien ondersteund
door de speler
O selecteert de momenteel gemarkeerde
track indien ondersteund door de speler
SHUFF Schakelt de willekeurige (‘shue’)
afspeelmodus in en uit
RPT
Door ‘herhaal track’ te selecteren, wordt de
huidige track nogmaals afgespeeld nadat
het einde van deze track eenmaal is bereikt.
Door ‘herhaal alles’ te selecteren, zal de
huidige tracksectie nogmaals worden
afgespeeld nadat het einde van de laatste
track eenmaal is bereikt.
U kunt een bepaalde track herhalen door
deze track te selecteren en tweemaal op RPT
te drukken. Annuleer deze functie door
een derde keer op RPT te drukken
BD-apparaatmodus
De toets Apparaatmodus congureert de CR902
om de BD-functies te bedienen van de BD-spelers van
Arcam.
PSchakelt om tussen stand-by en aan
!Diskhouder openen/sluiten
09
U kunt de cijfertoetsen gebruiken om
individuele tracks op een disk direct te
openen. Druk op de corresponderende
toets op het toetsenpaneel om een track te
selecteren. Voor tracks hoger dan 9, voer
de cijfers op volgorde in. Om bijvoorbeeld
track 15 te selecteren, druk op 1 en
vervolgens op 5.
DISP Loopt langs de helderheidinstellingen van
de display
MODE Verandert de beschikbare weergavemodi op
de BD-speler
)Terugspoelen
(Vooruitspoelen
]Terug overslaan naar het begin van de
huidige track/vorige track
[Vooruit overslaan naar het begin van de
volgende track
#Stop afspelen
$Afspelen
&Wisselt tussen pauzeren en afspelen
AUDIO Wijzigt het audio decoderingsformaat
(Dolby Digital, DTS, enz.).
MENU Activeert het BD-spelermenu.
Navigeert tracklijsten indien ondersteund
door de speler
O selecteert de momenteel gemarkeerde
track indien ondersteund door de speler
.De navigatie keert terug naar het hoogste
niveau van het menu (‘uis’).
RTN
Druk tijdens menunavigatie op deze toets
om terug te keren naar het vorige scherm of
een vorige selectie
SHUFF Schakelt de willekeurige (‘shue’)
afspeelmodus in en uit
RPT
Herhalende afspeelmodus van de disk of
een geprogrammeerde trackselectie. U kunt
een bepaalde track herhalen door deze track
te selecteren en tweemaal op RPT te drukken.
Annuleer deze functie door een derde keer
op RPT te drukken.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com