Loading...
N-5N-4
Nederlands
installatie
Het plaatsen van het toestel
< Plaats de CD-speler op een vlakke, stevige
ondergrond, vermijd direct zonlicht en vocht- en
warmtebronnen.
< Plaats de CD-speler niet bovenop een versterker
of andere warmtebron.
< Plaats de CD-speler niet in een gesloten ruimte
zoals een boekenkast of een afgesloten kast,
tenzij er een goede ventilatie is. De CD-speler is
zo ontworpen, dat hij bij normaal gebruik warm
wordt.
< Plaats geen andere component of voorwerp
op de CD-speler, omdat dit de luchtcirculatie
rondom het apparaat kan verstoren, waardoor de
CD-speler oververhit kan raken.
< Zorg ervoor dat de ontvanger voor de
afstandsbediening (naast de display op het
voorpaneel) niet geblokkeerd wordt, anders zal
de afstandsbediening niet functioneren.
< Plaats geen platenspeler op het toestel.
Platenspelers zijn zeer gevoelig voor het geluid
dat wordt geproduceerd door apparaten die op
het lichtnet zijn aangesloten en dit vertaalt zich in
achtergrondgeruis als de platenspeler te dichtbij
staat.
Voeding
De CD-speler is uitgerust met een gegoten netstekker.
Controleer of de stekker in uw stopcontact past –
indien u een andere stekker nodig hebt, dient u met uw
Arcam-dealer contact op te nemen.
Neem onmiddellijk contact op met uw Arcam-dealer
als de voedingsspanning of netstekker bij u afwijkt
Steek het IEC-stekkereinde van het netsnoer in de
opening aan de achterkant van de CD-speler en
controleer of deze stevig vast zit. Steek het andere
uiteinde van de kabel in uw stopcontact en schakel zo
nodig het stopcontact in.
De afstandsbediening en trigger-
ingangen
De REMOTE IN-ingang kan worden gebruikt om
RC5-codes aan de CDS27 door te geven als deze in
een positie of in een systeem is geplaatst waar geen
infrarood kan worden gebruikt. Indien nodig kunt
u contact opnemen met uw dealer voor aanvullende
informatie.
OPMERKING
< Voor de afstandsbediening is een 3,5 mm
mono jackplug nodig met actieve punt en
geaarde mof.
< De signalen van de afstandsbediening moeten
in een RC5-formaat (bij 36 kHz) gemoduleerd
zijn, met een spanningsniveau tussen de 5 V
en 12 V.
De 12 V TRIGGER IN ingang kan worden gebruikt om
de CDS27 in en uit op stand-by te schakelen. Door
de trigger-ingang van uw Arcam versterker (of ieder
ander compatibel apparaat) aan te sluiten, zal de CDS27
automatisch uit de stand-by-modus komen zodra de
versterker aan wordt gezet en naar stand-by terugkeren
zodra de versterker weer wordt uitgeschakeld. Voor
meer informatie dient u de handleiding van uw
versterker te raadplegen.
Bij normaal gebruik hoe u deze uitgangen nergens op
aan te sluiten.
De RS232-ingang is bedoeld voor optionele aansluiting
op een domoticasysteem of een computer. Er zijn
verschillende systemen van derden verkrijgbaar die u
met behulp van aanraakschermen enz. een uitgebreide
controle over al uw entertainment-apparatuur
bieden. Neem voor nadere informatie contact op
met uw dealer of installateur. De technische details
van de afstandsbediening zijn bij Arcam op aanvraag
verkrijgbaar (e-mail support@arcam.co.uk).
Verbindingskabels
Wij raden u aan om afgeschermde kabels van hoge
kwaliteit te gebruiken die speciaal voor dit doel
ontwikkeld zijn. Andere kabels hebben andere
impedantie-eigenschappen die de prestaties van uw
systeem zullen verminderen (gebruik bijvoorbeeld geen
videokabels om audiosignalen door te geven). Alle
kabels moeten zo kort mogelijk gehouden worden.
Het is een goede gewoonte om ervoor te zorgen dat u
bij het installeren van uw apparatuur het netsnoer zo
ver mogelijk van uw audiokabels verwijderd houdt. Dit
kan namelijk ongewenst geruis in de audiosignalen tot
gevolg hebben.
Inhoudsopgave
veiligheidsrichtlijnen ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N-2
Belangrijke veiligheidsinstructies ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N-2
Naleving van de veiligheid ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N-2
welkom �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� N-3
installatie ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N-5
Het plaatsen van het toestel �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N-5
Voeding �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N-5
De afstandsbediening en trigger-ingangen ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N-5
Verbindingskabels ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N-5
CDS27 aansluitingen ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N-6
Netwerkaansluiting ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N-7
USB-aansluiting ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N-7
Audio-aansluitingen maken ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N-7
Afspeelbare schijven ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N-7
Ondersteunde Media ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N-7
basisbediening ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N-8
afstandsbediening ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ N-9
Instellingenmenu’s ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N-11
Door de menu’s navigeren �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� N-11
problemen oplossen�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N-12
specicaties ..............................................................................................................................................N-13
Radiostoring ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� N-13
Laserstraling ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� N-13
productgarantie ......................................................................................................................................N-14
Wereldwijde Garantie ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� N-14
Claims onder garantie ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� N-14
Problemen? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N-14
Online registratie ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N-14
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com