Loading...
N-3N-2
Nederlands
welkom
Wij danken u hartelijk en feliciteren u met de aanschaf van uw Arcam CDS27-speler.
De CDS27 verstrekt een geluidskwaliteit van de hoogste klasse van CD, SACD, USB en
netwerkgebaseerde audio. De ultramoderne Delta-Sigma DAC’s (Digitaal-naar-Analoog
Omzetters) bieden audiophile geluidskwaliteit om uw muziek echt tot leven brengen.
Arcam produceert al langer dan drie decennia gespecialiseerde hi- en thuisbioscoopproductien
van uitzonderlijke kwaliteit en de CDS27 is de nieuwste aanvulling op ons breed aanbod aan
prijswinnende apparatuur. Het ontwerp van de FMJ-serie is gebaseerd op de brede ervaring van
Arcam, één van de meest gewaardeerde audiorma’s in de UK, en is gemaakt om u jarenlang
zorgeloos luisterplezier te kunnen bieden.
Deze handleiding is ontworpen om u alle informatie te geven die u nodig hebt om uw nieuwe
aankoop te installeren, aan te sluiten en te gebruiken. De afstandsbediening met dit apparaat
meegeleverd, wordt hierin ook beschreven. Gebruik de inhoudsopgave op de volgende pagina
om de gewenste sectie te vinden.
Wij hopen dat u jarenlang plezier zult beleven aan uw. In het onwaarschijnlijke geval dat het
systeem defect raakt of indien u meer informatie wilt ontvangen over producten van Arcam,
dan zijn de dealers van ons netwerk u graag van dienst. U kunt ook meer informatie vinden op
de Arcam website www.arcam.co.uk.
Het FMJ-ontwikkelingsteam
veiligheids-
richtlijnen
Belangrijke veiligheidsinstructies
1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Besteed aandacht aan alle waarschuwingen.
4. Volg alle instructies op.
5. Gebruik dit toestel niet in de buurt van water.
6. Reinig het apparaat alleen met een droge doek.
7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer
volgens de instructies van de fabrikant.
8. Installeer niet in de buurt van warmtebronnen
zoals radiatoren, kachels, ovens of andere
apparaten (inclusief versterkers) die warmte
produceren.
9. Omzeil nooit de veiligheidsvoorziening van de
gepolariseerde of geaarde stekker.
Een gepolariseerde stekker hee twee bladen,
waarvan er een breder is dan de andere. Een geaarde
stekker hee twee bladen en een derde pen voor de
aarding. Het brede blad of de derde pen is bedoeld
voor uw veiligheid. Mocht de geleverde stekker
niet in uw stopcontact passen, raadpleeg dan een
elektricien voor het vervangen van het verouderde
stopcontact.
10. Bescherm het netsnoer zodat er niet over gelopen
kan worden of bekneld kan raken, vooral bij
stekkers, stopcontacten en het punt waar ze het
apparaat verlaten.
11. Gebruik alleen aansluitstukken/accessoires
aanbevolen door de fabrikant.
12. Gebruik uitsluitend een wagentje, standaard,
statief, beugel of tafel door de fabrikant
aanbevolen of bij het apparaat verkocht.
Wanneer u een wagentje gebruikt,
wees dan voorzichtig bij het
verplaatsen van de combinatie
wagen/toestel en voorkom letsel
door omvallen.
13. Haal de stekker van dit toestel uit
het stopcontact tijdens bliksem of wanneer het
toestel gedurende lange perioden niet gebruikt
wordt.
14. Laat al het onderhoud uitvoeren door
gekwaliceerd onderhoudspersoneel.
Onderhoud is nodig wanneer het apparaat op enige
wijze beschadigd is, zoals het netsnoer of de stekker
is beschadigd, er vloeistof in het apparaat is gemorst
of voorwerpen in zijn terechtgekomen, het apparaat
aan regen of vocht is blootgesteld, niet normaal
werkt of is gevallen.
15. Binnendringen van voorwerpen of vloeistoen
WAARSCHUWING – Er moet worden opgelet,
dat voorwerpen en gemorste vloeistoen niet via
de openingen in de behuizing terechtkomen. De
apparatuur mag niet aan druppels of spatten worden
blootgesteld. Met vloeistof gevulde voorwerpen
zoals vazen mogen niet op de apparatuur worden
geplaatst.
16. Klimaat
De apparatuur is ontworpen voor gebruik in een
gematigd klimaat en in huishoudelijke situaties.
17. Reiniging
Haal vóór het schoonmaken de stekker van het
toestel uit het stopcontact.
De behuizing hoe normaal gesproken alleen
met een zachte, pluisvrije doek schoongeveegd te
worden. Gebruik geen chemische oplosmiddelen
voor het reinigen.
Wij raden het gebruik van reinigingssprays of
poetsmiddelen voor meubilair af, omdat het tot
blijvende witte vlekken kan leiden.
18. Voedingsbronnen
Sluit de apparatuur alleen aan op een
stroomvoorziening van het type zoals omschreven
in de gebruiksaanwijzing of zoals aangegeven op het
toestel.
De belangrijkste methode om de apparatuur van
het lichtnet te ontkoppelen, is het verwijderen van
de stekker uit het stopcontact. De apparatuur moet
op een zodanige wijze worden geïnstalleerd zodat
ontkoppeling mogelijk wordt gemaakt.
19. Vreemde geur
Indien een vreemde geur of rook van het
toestel wordt waargenomen, schakel de stroom
onmiddellijk uit en trek de stekker van de
apparatuur uit het stopcontact. Neem contact op
met uw dealer en sluit de apparatuur niet opnieuw
aan.
20. Schade die gerepareerd moet worden
De apparatuur moet door gekwaliceerd personeel
worden gerepareerd wanneer:
A. het netsnoer of de stekker beschadigd is, of
B. als er in het apparaat voorwerpen zijn gevallen of
vloeistof erin is gemorst, of
C. de apparatuur is blootgesteld aan regen, of
D. de apparatuur niet normaal lijkt te werken, of
het vertoont een duidelijke verandering in de
prestaties, of
E. het apparaat is gevallen of de behuizing
beschadigd.
WAARSCHUWING – De netstekker wordt gebruikt
om de stroom tot het apparaat volledig te onderbroken
en moet dus bereikbaar en gereed worden gehouden.
WAARSCHUWING – Stel de batterijen niet bloot aan
teveel hitte, zoals zonlicht of vuur.
OPGLET – Gevaar op ontplong als batterijen
verkeerd worden geïnstalleerd. Uitsluitend vervangen
door hetzelfde of een gelijksoortig type.
Naleving van de veiligheid
Deze apparatuur is ontworpen om aan de IEC/EN
60065 internationale elektrische veiligheidsrichtlijnen
te voldoen.
Dit product voldoet aan deel 15 van de FCC-regels.
Gebruik is onderworpen aan de volgende twee
voorwaarden:
(1) dit toestel mag geen schadelijke interferentie
veroorzaken, en
(2) dit toestel moet elke ontvangen interferentie
accepteren, inclusief interferentie die ongewenste
werking kan veroorzaken.
OPGELET: Om het risico voor elektrische schokken te verminderen, verwijder niet de afdekking (of de achterkant). Er
zijn geen door de gebruiker herstelbare onderdelen binnenin aanwezig. Verwijs onderhoud door naar gekwaliceerd
onderhoudspersoneel.
WAARSCHUWING: Om het risico van brand of elektrische schokken te verkleinen, stel dit toestel niet bloot aan regen of
vocht.
De bliksemschicht met pijlpunt binnenin een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om u te attenderen op de
aanwezigheid van ongeïsoleerde “gevaarlijke voltage” binnenin de behuizing van het product dat van voldoende
omvang is om voor personen een risico op elektrische schokken te vormen.
Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen op de aanwezigheid
van belangrijke bediening- en onderhoudsinstructies in de documentatie die met het apparaat meekomen.
OPGELET: In Canada en de Verenigde Staten, om elektrische schokken te voorkomen, steek de brede pin van de stekker in
de brede sleuf van het stopcontact en steek de stekker volledig in het stopcontact.
OPGELET: Het gebruik van bedieningselementen, aanpassingen of procedures anders dan hierin vermeld, kan leiden tot
gevaarlijke blootstelling aan straling.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com