Loading...
N-13N-12
Nederlands
AMP toestelmodus
De toets A Apparaatmodus congureert de CR902
om uw Arcam-versterker te bedienen. Deze toets
indrukken hee geen invloed op de momenteel
geselecteerde ingang op de versterker.
P
Schakelt om tussen stand-by en aan
DISP Loopt langs de helderheidinstellingen van
de display
MODE Doorloopt de weergavemodi op het
voorpaneel
MENU Toont het instellingsmenu van de
versterker op het voorpaneel
Navigatiemenu’s O bevestigt een selectie
@
Wisselt de dempfunctie van de versterker
Vol-
Vol+
Verlaagt () en verhoogt (+) het
versterkervolume
SP1 Wisselt Luidspreker 1 uitgang
SP2 Wisselt Luidspreker 2 uitgang
TUN Apparaatmodus
De toets T Apparaatmodus congureert de CR902 om
de tunerfuncties van Arcam-tuners te bedienen.
P
Schakelt om tussen stand-by en aan
09De cijfertoetsen worden gebruikt om
geheugennummers op te slaan en te
herroepen
DISP Loopt langs de helderheidinstellingen van
de display
BAND Doorloopt de tunerbronnen
)iPod terugspoelen
(iPod vooruitspoelen
]Geheugen omlaag/Sirius-categorie omlaag/
iPod vorige track
[Geheugen omhoog/Sirius-categorie
omhoog/iPod volgende track
#iPod stoppen
$iPod starten/pauzeren
&iPod starten/pauzeren
SHUFF Doorloopt iPod shuemodi
MENU Toont het instellingsmenu van de tuner op
het voorpaneel
' , Geheugen omhoog/omlaag, iPod vorige/
volgende track
< > Tunerfrequentie verlagen/verhogen
OEen selectie bevestigen
RPT Doorloopt iPod herhaalmodi
FM MONO De FM-modus wisselen tussen mono en
stereo ontvangst
P/TUNE De herroepmodus van geheugennummers
openen/verlaten
STORE De opslagmodus van geheugennummers
openen/verlaten
INFO Doorloopt verschillende modi voor
informatieweergave
CD-apparaatmodus
De toets c Apparaatmodus congureert de CR902
om de CD-functies van de CD-spelers van Arcam te
bedienen.
PSchakelt om tussen stand-by en aan
!Diskhouder openen/sluiten
09U kunt de cijfertoetsen gebruiken om
individuele tracks op een disk direct te
openen. Druk op de corresponderende
toets op het toetsenpaneel om een track te
selecteren. Voor tracks hoger dan 9, voer
de cijfers op volgorde in. Om bijvoorbeeld
track 15 te selecteren, druk op 1 en
vervolgens op 5.
DISP Loopt langs de helderheidinstellingen van
de display
MODE Verandert de beschikbare weergavemodi
op de CD-speler
)Terugspoelen
(Vooruitspoelen
]Terug overslaan naar het begin van de
huidige track/vorige track
[Vooruit overslaan naar het begin van de
volgende track
#Stop afspelen
$Afspelen
&Wisselt tussen pauzeren en afspelen
SHUFF Schakelt de willekeurige (‘shue’)
afspeelmodus in en uit
MENU Een track invoeren in een
geprogrammeerde tracklijst
Navigeert tracklijsten indien ondersteund
door de speler O selecteert de momenteel
gemarkeerde track ondersteund door de
speler
RPT Herhalende afspeelmodus van de disk of
een geprogrammeerde trackselectie. U kunt
een bepaalde track herhalen door deze
track te selecteren en tweemaal op RPT te
drukken. Annuleer deze functie door een
derde keer op RPT te drukken.
SETUP Wisselt tussen Geprogrammeerde en
Normale afspeelmodus
AUDIO A-B herhaalfunctie
SUBT Wisselt tussen de selectie van de HD- en
CD-laag van een SACD-disk
BD-apparaatmodus
De toets B Apparaatmodus congureert de CR902
om de BD-functies te bedienen van de BD-spelers van
Arcam.
PSchakelt om tussen stand-by en aan
!Diskhouder openen/sluiten
09U kunt de cijfertoetsen gebruiken om
individuele tracks op een disk direct te
openen. Druk op de corresponderende
toets op het toetsenpaneel om een track te
selecteren. Voor tracks hoger dan 9, voer
de cijfers op volgorde in. Om bijvoorbeeld
track 15 te selecteren, druk op 1 en
vervolgens op 5.
DISP Loopt langs de helderheidinstellingen van
de display
MODE Verandert de beschikbare weergavemodi
op de BD-speler
)Terugspoelen
(Vooruitspoelen
]Terug overslaan naar het begin van de
huidige track/vorige track
[Vooruit overslaan naar het begin van de
volgende track
#Stop afspelen
$Afspelen
&Wisselt tussen pauzeren en afspelen
AUDIO Wijzigt het audio decoderingsformaat
(Dolby Digital, DTS, enz.).
MENU Activeert het BD-spelermenu.
Navigeert tracklijsten indien ondersteund
door de speler O selecteert de momenteel
gemarkeerde track ondersteund door de
speler
.De navigatie keert terug naar het hoogste
niveau van het menu (‘uis’).
RTN Druk tijdens menunavigatie op deze toets
om terug te keren naar het vorige scherm
of een vorige selectie
SHUFF Schakelt de willekeurige (‘shue’)
afspeelmodus in en uit
RPT Herhalende afspeelmodus van de disk of
een geprogrammeerde trackselectie. U kunt
een bepaalde track herhalen door deze
track te selecteren en tweemaal op RPT te
drukken. Annuleer deze functie door een
derde keer op RPT te drukken.
SACD Wisselt tussen de selectie van de HD- en
CD-laag van een SACD-disk
problemen
oplossen
Het geluid onderbreekt
onverwacht
Als de temperatuur van het interne koellichaam boven
een veilig niveau stijgt, dan treedt een thermische
onderbreker binnenin de versterker in werking
om de eenheid te beschermen en verwijdert het
beveiligingssysteem tijdelijk de voeding naar de
luidsprekers. Het systeem zal zichzelf resetten zodat het
koellichaam aoelt.
< Met twee paren lage-impedantie luidsprekers
aangesloten (6 Ω of minder), zijn overbelastingen
waarschijnlijker. Overbelasting van de versterker,
kan het onderbreken ervan wegens oververhitting
veroorzaken.
< Merk op dat, als gevolg van de hoge
uitgangsspanning van sommige CD-spelers, het
mogelijk is om uw versterker op vol vermogen te
laten werken, hoewel het volume niet op maximaal
is ingesteld.
Als u problemen met uw versterker ondervindt,
controleer de volgende onderdelen.
Geen geluid
Controleer het volgende:
< De versterker is ingeschakeld.
< De A39 is niet uitgeschakeld (d.w.z. MUTE (mute)
wordt niet op de display weergegeven; het
voedingslampje is groen, niet oranje of rood).
< De geselecteerde bron richting de A39 genereert
audio (bijv., als CD is geselecteerd, dan wordt de
CD afgespeeld).
< De luidsprekeruitgangen op de A39 zijn actief en
de correcte luidspreker-LED brandt in groen.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com