Loading...
N-11N-10
Nederlands
Aansluiting op een aanvullende
vermogensversterker
De A39 is voorzien van een paar ongebalanceerde pre-
outs op standaard RCA-phonoconnectors, waardoor u
een aanvullende stroomversterker kunt aansluiten om
een dubbel versterkte conguratie te creëren. De meeste
audioversterkers, waaronder de Arcam P49, worden
aangesloten op de voorversterkeruitgangen van de A39
d.m.v. standaard aansluitkabels.
Een audio-bron opnemen
De A39 stelt u in staat om het geluid vanaf een
aangesloten bron op te nemen en te regelen.
De REC OUT-aansluiting op het achterpaneel kan op de
ingangen van uw opnameapparaat worden aangesloten
(deze zijn meestal RECORD of IN gelabeld).
Om vanaf een bepaalde bron op te nemen, druk op de
juiste brontoets (bijvoorbeeld “TUNER”).
Aanpassen van het volume
De balansinstelling stelt u in staat om het volume van
één kanaal (links of rechts) ten opzichte van de ander te
verhogen. Het aanpassen van de balans kan bijdragen
aan het herstel van het stereo-beeld voor een o-centre
luisterpositie.
De balans kan vanaf het voorpaneel of de
afstandsbediening worden aangepast. Klik op de
BALANCE”-toets (of “BAL” op de CR902) om de huidige
instelling te bekijken, gebruik vervolgens de regelknop
(of de “+/–”-toetsen op de afstandsbediening) om de
instelling te wijzigen – van L12 naar R12, via de neutrale
waarde 0.
Luidsprekerbediening
De SP1- en SP2-schakelaars activeren en deactiveren de
betreende luidsprekeruitgangen. De LED zal branden
zolang de luidsprekers zijn ingeschakeld.
Luisteren
Volumeregelaar
Gebruik de regelknop (of de “+/–”-toetsen op de
afstandsbediening) om het volume te wijzigen. Draai de
knop rechtsom om het volume te verhogen en linksom
om het te verlagen.
Luisteren met een hoofdtelefoon
De hoofdtelefoonaansluiting (PHONES) accepteert
hoofdtelefoons met een impedantie tussen 16 Ω en 2 k
en voorzien met een 3,5mm stereo busstekker.
De uitgangen van de voorversterker en de luidsprekers
worden uitgeschakeld wanneer de hoofdtelefoon wordt
aangesloten en de display op het voorpaneel gee
Headphone weer.
De hoofdtelefoonaansluiting is altijd actief, tenzij de
uitgang is gedempt.
De uitgang dempen
Het geluid van de A39 kan uitgeschakeld worden
door op “MUTE” op het voorpaneel (of “-” op de
afstandsbediening) te drukken. Als het geluid van het
apparaat is uitgeschakeld, verandert het voedingslampje
naar oranje en de bron wordt op de display op het
voorpaneel weergegeven (bijv. PVR MUTE).
Druk voor een tweede keer op “MUTE/-” (of verander
het volume) om het dempen te annuleren.
A39 MUTE DISPLAY BALANCE PHONO AUX CD TUNER
SAT
BD PVR AV SP1 SP2 AUX PHONES
POWER
POWER / STANDBY
CR902
afstandsbediening
De CR902 is voorgeprogrammeerd voor gebruik
met de A39. Zorg ervoor de twee meegeleverde
AAA batterijen te installeren voordat u de
afstandsbediening probeert te gebruiken.
A. Met de CR902 afstandsbediening naar beneden
gericht, druk de antislip inspringingen op het
deksel van het batterijvak naar beneden en
schuif het deksel weg.
B. Plaats de twee meegeleverde “AAA”-
batterijen. Zorg ervoor om de batterijen in
de goede richting te plaatsen door de “+” en
”-markeringen in het batterijvak te volgen.
C. Schuif het deksel van het batterijvak terug en
vergrendel het met een klik.
De CR902 vereist een vrije zichtlijn naar het
voorpaneel van de A39 om betrouwbare werking te
garanderen.
AUDIO
SACD
MENU
FM MONO P/TUNE STORE
INFO
BD
CR902
RTN
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com