Loading...
N-9N-8
Nederlands
luidsprekers
Normale enkele bedrading
Het is voor de enkele bedrading raadzaam de SPEAKER 1
klemmenset op uw versterker te gebruiken. Als elke
luidspreker meer dan één paar aansluitklemmen hee,
gebruik voor elke luidspreker de klemmen gelabeld LF
of “Laag frequentie”.
Sluit de positieve aansluitklem van de rechter
luidspreker op de versterker (gelabeld R+) aan op de
positieve aansluitklem van uw rechter luidspreker.
Op dezelfde wijze, sluit de zwarte, negatieve klem van
de rechter luidsprekeraansluiting op de versterker
(gemarkeerd R) aan op de negatieve klem van uw
luidspreker. Herhaal deze procedure voor de linker
luidspreker met gebruik van de klemmen gemarkeerd
L+ en L op de versterker.
VOORZICHTIG: Als uw luidsprekers de bi-bedrading
ondersteunen, zal er strip geleidend metaal zijn waarmee
de lage-frequentie (LF) klemmen zijn aangesloten op de
hoge-frequentie (HF) klemmen; dit MAG NIET WORDEN
VERWIJDERD in systemen met enkele bedrading.
Notities op het maken van de luidsprekeraansluitingen
< Maak geen aansluitingen met een versterker terwijl deze is ingeschakeld. Het is raadzaam dat uw
versterker volledig losgekoppeld is van de netvoeding voordat u begint.
< Controleer alle verbindingen grondig na het aansluiten op luidsprekers voordat u uw versterker(s)
voor de eerste keer inschakelt. Zorg ervoor dat blanke draden of kabels elkaar of het chassis van de
versterker niet raken (dat zou kortsluiting kunnen veroorzaken) en dat u positief (+) naar positief en
negatief (–) naar negatief hebt aangesloten. Zorg ervoor om de bedrading voor zowel de versterker en
de luidspreker te controleren.
< Na het maken van aansluitingen: Schakel de versterker in, selecteer een bronsignaal en verhoog
geleidelijk het volume tot het vereiste luisterniveau.
< Als u twijfelt over hoe uw systeem dient te worden aangesloten, neem dan a.u.b. contact op met uw
Arcam dealer, zij staan u graag te hulp.
Luidsprekers
aansluiten
Er zijn veel verschillende manieren waarop u
luidsprekers kunt aansluiten op uw A39. De volgende
sectie beschrij hoe de luidsprekers en versterker voor
de meeste conguraties worden aangesloten.
SAT BD PVR AV
RECORD
OUT
PRE
OUT
R
4–16 OHMS. CLASS 2 WIRING
SPEAKER 1 SPEAKER 2
L
4–16 OHMS. CLASS 2 WIRING
SPEAKER 2 SPEAKER 1
USB 5V / 0.1A
6V 500mA
ACCESSORY
POWER
12V 100mA
TRIGGER
OUT
SUPPLY
VOLTAGE
SWITCH POSITIONS
115 = 110 - 120V~
230 = 220 - 240V~
LF
HF
LF
HF
R L
Bi-bedrading
Bi-bedrading wordt op dezelfde wijze uitgevoerd als
de enkele bedrading, met als uitzondering dat er een
paar kabels wordt gebruikt om de versterker op elke
luidspreker aan te sluiten.
Volg de instructies beschreven voor de enkele
bedrading; voer vervolgens dezelfde acties uit, maar
sluit nu de SPEAKER 2 klemmenset op uw versterker aan
op de klemmen gemarkeerd HF of ‘Hoge frequentie’
voor elke luidspreker.
VOORZICHTIG: Luidsprekers die de bi-bedrading
ondersteunen zullen een metaalstrip hebben waarmee de
lage-frequentie (LF) klemmen zijn aangesloten op de hoge-
frequentie (HF) klemmen. Dit MOET WORDEN VERWIJDERD in
systemen met bi-bedrading.
SAT BD PVR AV
RECORD
OUT
PRE
OUT
R
4–16 OHMS. CLASS 2 WIRING
SPEAKER 1 SPEAKER 2
L
4–16 OHMS. CLASS 2 WIRING
SPEAKER 2 SPEAKER 1
USB 5V / 0.1A
6V 500mA
ACCESSORY
POWER
12V 100mA
TRIGGER
OUT
SUPPLY
VOLTAGE
SWITCH POSITIONS
115 = 110 - 120V~
230 = 220 - 240V~
LF
HF
LF
HF
R L
Metaalstrip
verwijderen
Metaalstrip
verwijderen
Inschakelen
De “POWER”-toets op het voorpaneel schakelt het
apparaat aan en uit.
Het voedingslampje (naast de tekst “POWER/
STANDBY”) gee de status van de versterker aan:
het verandert van rood naar oranje dan groen als
de netspanning is aangesloten en het apparaat is
ingeschakeld.
Als het apparaat voor langere tijd ongebruikt blij, zal
deze op stand-by schakelen om het stroomverbruik te
verlagen. Druk op AUX en BALANCE om de gewenste tijd
voor deze functie aan te passen.
Display
De “DISPLAY”-toets op het voorpaneel (of “DISP” op de
afstandsbediening) verandert de helderheid tussen “on”,
“dimmed” en “o”. Als de A39 is uitgeschakeld met
de helderheid van het beeldscherm ingesteld op “uit”,
blij de display “donker” als de eenheid opnieuw wordt
ingeschakeld.
SAT
Bedoeld voor de analoge uitgangen van een
TV-satellietontvanger of TV-kabelbox.
BD
Bedoeld voor de analoge uitgangen van een Blu-ray- of
DVD-speler.
PVR
Bedoeld voor de analoge uitgangen van een Personal
Video Recorder, of een soortgelijk apparaat.
AV
Bestemd voor de analoge uitgangen van algemene
audiovisuele apparatuur, zoals een videorecorder of
digitale TV/satellietontvanger.
CD
Bedoeld voor de analoge uitgangen van een CD-speler.
Een audio-bron selecteren
U kunt audiobronnen selecteren
via de toetsen op het voorpaneel
(PHONO, AUX, CD, TUNER, SAT, BD, PVR, AV) of op de
afstandsbediening (PHONO, AUX, CD, TUN, SAT, BD, PVR, AV).
In elk geval, wordt de bron vanaf de
ingangsaansluitingen met de corresponderende naam
geselecteerd.
Audio-ingangen
Hoewel de ingangen voor specieke apparaten zijn
gelabeld, hebben ze allemaal dezelfde eigenschappen en
kan elk met een willekeurig lijnniveau van het product
worden gebruikt. De uitzondering is de PHONO (MM)-
ingang (zie pagina 13 voor de specicatie).
AUX
Dit is een 3,5 mm analoge ingang op het voorpaneel
bedoeld voor gebruik met apparaten zoals MP3-spelers.
U hebt een 3,5 mm naar 3,5 mm kabel tussen de AUX-
ingang en de hoofdtelefoonuitgang van de speler nodig
om een MP3-speler (of ander draagbaar audioapparaat)
aan te sluiten.
TUNER
Bedoeld voor de analoge uitgangen van een FM, AM of
DAB radiotuner.
Phono-ingang
Phono-niveau-ingang
De A39 biedt een voorversterkingsfase om de
laagspanningsuitgang van een (bewegende magneet)
MM-cartridge te behandelen. De specicaties van de
ingangen zijn te vinden op bladzijde 13.
Het uitgangsvolume wordt bijvoorbeeld in de display
op het voorpaneel weergegeven als PHONO 20.
Lijnniveau phono-ingang
De phono-ingang kan van phono- naar lijnniveau
worden gewijzigd. Druk gelijktijdig op de “PHONO”- en
BALANCE”-toetsen op het voorpaneel en gebruik de
bedieningsknop om de instelling te wijzigen. De display
op het voorpaneel gee respectievelijk LI NE- OFF (d.w.z.
phono) of LI NE- ON weer.
Als u van een externe phono-versterker gebruik wilt
maken, sluit de uitgang op de PHONO MM-ingang aan,
maar zorg ervoor dat LI NE- ON is geselecteerd, omdat
een phono-versterker lijnniveau-ingang produceert.
Met de ingang op deze manier gedenieerd, wordt
bijvoorbeeld het uitgangsvolume als LI NE- 20 op de
display op het voorpaneel weergegeven.
VOORZICHTIG: Speel NOOIT een standaard lijnniveau bron af
in de phono-ingang wanneer ingesteld op LINE-OFF. Dit zal
tot ernstige schade aan beide uw versterker en luidsprekers
leiden wegens de extra geluidsverhoging die wordt
toegepast, dit zal niet door de garantie worden gedekt.
A39 bediening
A39 MUTE DISPLAY BALANCE PHONO AUX CD TUNER
SAT
BD PVR AV SP1 SP2 AUX PHONES
POWER
POWER / STANDBY
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com