Loading...
N-7N-6
Nederlands
Het plaatsen van het toestel
< Plaats de versterker op een vlakke, stevige
ondergrond, vermijd direct zonlicht en vocht- en
warmtebronnen.
< Plaats de A39 niet bovenop een versterker of
andere warmtebron.
< Plaats de versterker niet in een gesloten ruimte
zoals een boekenkast of een afgesloten kast, tenzij
er een goede ventilatie is. De A39 is zo ontworpen,
dat hij bij normaal gebruik warm wordt.
< Plaats geen ander component of voorwerp bovenop
de versterker, omdat dit de luchtstroom rond
het koellichaam kan belemmeren, waardoor de
versterker te heet wordt. (De eenheid bovenop de
versterker geplaatst zal ook warm worden.)
< Zorg ervoor dat de ontvanger van de
afstandsbediening aan de rechterkant van de
display op het voorpaneel onbelemmerd is, anders
zal dit het gebruik van de afstandsbediening
nadelig beïnvloeden.
< Plaats geen platenspeler op het toestel.
Platenspelers zijn zeer gevoelig voor het geluid
dat wordt geproduceerd door apparaten die op
het lichtnet zijn aangesloten en dit vertaalt zich in
achtergrondgeruis als de platenspeler te dichtbij
staat.
< De normale functie van het apparaat kan worden
verstoord door krachtige, elektromagnetische
interferentie. Mocht dit het geval zijn, dan hoe
u het apparaat slechts terug te stellen met de aan/
uittoets of deze naar een andere plek te verplaatsen.
Voeding
De versterker is uitgerust met een gegoten netstekker.
Controleer of de stekker in uw stopcontact past –
indien u een andere stekker nodig hebt, dient u met uw
Arcam-dealer contact op te nemen.
Neem onmiddellijk contact op met uw Arcam-dealer
als de voedingsspanning of netstekker bij u afwijkt.
Steek het IEC-stekkereinde van het netsnoer in de
opening aan de achterkant van de versterker en
controleer of deze stevig vast zit. Steek het andere
uiteinde van de kabel in uw stopcontact en schakel het
stopcontact in.
Verbindingskabels
Wij raden u aan om afgeschermde kabels van hoge
kwaliteit te gebruiken die speciaal voor dit doel
ontwikkeld zijn. Andere kabels hebben andere
impedantie-eigenschappen die de prestaties van uw
systeem zullen verminderen (gebruik bijvoorbeeld geen
videokabels om audiosignalen door te geven). Alle
kabels moeten zo kort mogelijk gehouden worden.
Het is een goede gewoonte om ervoor te zorgen dat u
bij het installeren van uw apparatuur het netsnoer zo
ver mogelijk van uw audiokabels verwijderd houdt. Dit
kan namelijk ongewenst geruis in de audiosignalen tot
gevolg hebben.
Arcam’s A39 geïntegreerde versterker biedt een
geluidskwaliteit van de hoogste klasse voor de beste
reproductie van uw muziek.
Dankzij de vele jaren ervaring in versterkerontwerp
bij Arcam, gebruikt dit product de beste
kwaliteitsonderdelen en technische ontwikkelingen
om u van talloze jaren muziekplezier en betrouwbare
service te voorzien.
Met een klasse G versterker, toroïdaal gebaseerde
voeding, akoestisch gedempte chassis en uiterst lage
vervorming- en ruisniveaus, kan de A39 muziek
reproduceren met alle originele autoriteit en detail
ervan. U zult zonder twijfel de muziek horen net zoals
de artiest wilt dat u het hoort.
De A39 is ontwikkeld voor een prestatieniveau
waardoor uw muziek daadwerkelijk tot leven komt.
A39 MUTE DISPLAY BALANCE PHONO AUX CD TUNER
SAT
BD PVR AV SP1 SP2 AUX PHONES
POWER
POWER / STANDBY
overzicht A39
aansluitingen
Opmerking
Lees de hoofdstukken “Het plaatsen van het
apparaat”, “Voeding” en “Verbindingskabels” op
pagina 6 voordat u uw A39 geïntegreerde versterker
aansluit!
PHONO
GROUND
ONLY
PHONO
(MM) CD TUNER SAT BD PVR AV
RECORD
OUT
PRE
OUT
R
4–16 OHMS. CLASS 2 WIRING
SPEAKER 1 SPEAKER 2
L
4–16 OHMS. CLASS 2 WIRING
SPEAKER 2 SPEAKER 1
USB 5V / 0.1A
6V 500mA
ACCESSORY
POWER
12V 100mA
TRIGGER
OUT
SUPPLY
VOLTAGE
SWITCH POSITIONS
115 = 110 - 120V~
230 = 220 - 240V~
1kW MAX
110-120V/220-240V ~ 50-60 Hz
POWER INLET
SP2 AUX PHONES
POWER
POWER / STANDBY
Spanningselectie
Controleer of de geselecteerde spanning
overeenkomt met uw plaatselijke
stroomvoorziening.
Aux-ingang
3,5 mm lijnniveau analoge
stereo ingang geplaatst op het
voorpaneel voor eenvoudige
toegang
Voedingaansluiting
Sluit hier het correcte
netsnoer op aan.
Accessoirevoeding
6V 3,5 mm mono busaansluiting voor de
accessoire voedingskabel (meegeleverd).
Deze kabel biedt twee 2,1mm DC-stekkers
om 6V r serie accessoires van stroom te
voorzien.
Hoofdtelefoons
3,5 mm stereo
busaansluiting, bedoeld
voor gebruik met een
hoofdtelefoonset. Zie pagina
9 voor meer informatie.
Luidsprekeraansluitingen
De A39 is voorzien van twee
paren luidsprekerklemmen.
Zie pagina 7 voor informatie
over het aansluiten van de
luidsprekers.
Phono aardingsklem
Voor het aansluiten van de
aardedraad van uw draaitafel,
indien nodig.
Merk op dat deze klem niet
als een veiligheidsaarding
mag worden gebruikt.
USB
De USB-type A aansluiting kan
worden gebruikt om 5V accessoires
van stroom te voorzien (0,1A max.)
en voor soware-updates.
Trigger-uitgang
TRIGGER OUT laat de A39 de voedingsstatus
regelen van aangesloten apparatuur. Het is
voor normaal gebruik niet nodig aansluitingen
op deze uitgangen tot stand te brengen.
Audio-ingangen
AUX, TUNER, SAT,
BD, PVR en AV zijn
allemaal lijnniveau
ingangen. PHONO (MM)
hee verschillende
karakteristieken. Zie
pagina 8 voor meer
informatie.
Voorversterkeruitgang
PRE OUT biedt de voorversterkeruitgang
voor gebruik in een bi-amp systeem
(bijvoorbeeld met een P49 eindversterker).
Zie pagina 9 voor meer informatie.
Opname-uitgang
RECORD OUT is een lijnniveau-uitgang
voor gebruik bij opname vanaf
andere bronnen. Zie pagina 9 voor
meer informatie.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com