Loading...
Tally Dascom DT-210/230
VIII
Önemli Güvenlik Talimatları (Turkish)
Lütfen, yazıcıyı işletime geçirmeden önce bu güvenlik talimatlarını bütünüyle dikkatle okuyun.
Bakım ve tamir çalışmalarını kesinlikle ve hiçbir surette kendi başınıza yapmayın; her zaman kalifiye bir
uzman servis-teknisyenine haber verin.
Yazıcıyı, üzerinden yere düşmesi mümkün olmayacak sabit ve düz bir zemine yerleştirin.
Yazıcıyı kesinlikle ve hiçbir surette kolayca yanabilecek gaz veya patlayıcı maddeler içeren nesnelerin
yakınına koymayın.
Yazıcı akım kablosunu sadece doğru gerilime sahip bir prize takın.
Yazıcıyı şebeke ağından ayırmak istediğinizde, yazıcıyı kapatın ve ağ-fişini her zaman prizden çıkartın.
Yazıcıyı ne yüksek ısılı ne de doğrudan güneş ışığına ve toza mâruz kalan mekânlarda bulundurun.
Yazıcı hiçbir sıvı maddeyle temasta olmamalıdır.
Yazıcı hiçbir sarsıntıya, darbeye veya titreşime mâruz kalmamalıdır.
Veri kablosu bağlanmadan önce hem yazıcının hem de bilgisayarın kapalı olduklarından emin
olmalısınız.
Yazıcının başı basma esnasında yüksek ısıya ulaşıyor. Bu yüzden lütfen dokunmadan önce kısa süre
soğumasını bekleyin.
Yazıcının işletimi ve kullanımında bu dokümantasyondaki talimatların hiç dışına çıkmayın. Sorunlu
görünen hususlarda lütfen imâlatçınıza veya müşteri hizmetleri servisinize başvurun.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com