Loading...
Nederlands
11
PROBLEEMOPLOSSING
PROBLEEMOPLOSSING
Symptoom Oplossing...
Geen stroom
Laad de lithium-ionbatterij op of vervang deze.
Een extreme bedrijfstemperatuur kan ervoor zorgen dat de batterij minder
lang meegaat.
Zie "Veiligheidsinformatie over batterijen en opladers" op pagina 5.
U hoort ruis of andere
gesprekken op een kanaal
Controleer of de interferentie-eliminatiecode is ingesteld.
Frequentie of interferentie-eliminatiecode is mogelijk al in gebruik.
Wijzig de instellingen: wijzig de frequenties of codes van alle portofoons.
Zorg ervoor dat bij het zenden de juiste frequentie en code worden gebruikt.
Zie "Frequentie- en codetabellen" op pagina 31.
Bericht is gecodeerd Scramblercode is mogelijk ingeschakeld en/of de instelling wijkt af van die van
de andere portofoons.
De geluidskwaliteit is
onvoldoende
De instellingen van de portofoon zijn niet goed op elkaar afgestemd.
Controleer of de frequenties, codes en bandbreedtes van alle portofoons
overeenkomen.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com