Loading...
Nederlands
10
OVERZICHT VAN DE
PORTOFOON
Kanaal
Geeft het huidige kanaalnummer
van de portofoon weer.
Opmerking: Het
weergavepictogram
verandert mee met
het kanaal waarop de
portofoon actief is.
Scannen
Geeft de scanfunctie van het
instellingenmenu aan.
Ruisonderdrukkingsniveau
Geeft de instellingen van het
ruisonderdrukkingsniveau weer.
Er zijn drie ruisonderdrukkingsniveaus.
Repeater openen
Schakelt de repeatermodus aan/uit.
VOX
Start een handsfree
spraakgeactiveerde oproep.
Gesproken aankondiging
Als deze optie is ingeschakeld,
geeft de portofoon de bediening
hoorbaar weer.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com