Loading...
Nederlands
9
OVERZICHT VAN DE
PORTOFOON
MON-knop
Kort drukken – stuurt een oproeptoon.
Lang drukken – de portofoon controleert op
activiteit in het kanaal.
Menu-/vergrendelknop
Kort drukken – opent het menu. Druk nogmaals
om te navigeren van de ene naar de andere
menu-instelling.
Lang drukken – vergrendelt en ontgrendelt de
portofoonknoppen, behalve de
volumeknoppen en PTT-knop.
PTT-knop (Push-to-Talk)
Houd de PTT-knop ingedrukt terwijl u praat.
Laat de PTT-knop los om te luisteren.
Afhankelijk van de instellingen die zijn
geprogrammeerd in de Customer
Programming Software (CPS), kan de PTT-
toets ook functioneren als one-touch volume-
knop.
PICTOGRAMMEN OP HET DISPLAY
Hieronder staan de pictogrammen die worden
weergegeven op het LED-display van de
portofoon.
Functie ingeschakeld
Dit pictogram geeft aan dat de
functie wordt ingeschakeld.
Functie uitgeschakeld
Dit pictogram geeft aan dat de
functie wordt uitgeschakeld.
Ontvangen
Geeft aan dat de portofoon
ontvangt.
Uitzenden
Geeft aan dat de portofoon
uitzendt.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com