Loading...
Nederlands
8
OVERZICHT VAN DE
PORTOFOON
Ingebouwde antenne
De antenne voor de CLK446-portofoon kan niet
worden weggenomen.
Microfoon
Spreek duidelijk in de microfoon als u een
bericht wilt versturen.
Volumeknop (+)
Kort indrukken – verhoogt het volume
stapsgewijs.
Opmerking: Gebruik deze knop om door
menu-items te schuiven in de
menumodus.
Lang indrukken – verhoogt het volume
constant.
INFO-knop
Kort indrukken – geeft een visuele en
gesproken weergave van huidig kanaal en
batterijniveau.
Druk opnieuw op deze knop om de
statusweergave en gesproken aankondiging
te stoppen. De portofoon gaat terug naar de
modus "inactief".
Volumeknop (–)
Kort drukken – verlaagt het volume stapsgewijs.
Opmerking: Gebruik deze knop om door
menu-items te schuiven in de
menumodus.
Lang drukken – verlaagt het volume constant.
Aansluiting programmeerkabel
Deze aansluiting wordt gebruikt om
accessoires aan te sluiten, zoals microfoon,
programmeerkabel, kloonkabel en andere
goedgekeurde accessoires.
Aan/uit-knop
Lang drukken/kort drukken – schakelt de
portofoon in en uit.
De aan/uit-knop heeft een andere functie
wanneer u deze tegelijk met andere knoppen
indrukt.
In combinatie met de volumeknop (+) start
u de portofoon op in de
fabrieksinstellingenmodus.
In combinatie met de INFO-knop start u de
portofoon in kloonmodus.
In combinatie met de volumeknop (–)
zorgt u dat de portofoon verbinding maakt
met de aangesloten pc.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com