Loading...
Nederlands
6
VEILIGHEIDSINFORMATIE OVER
BATTERIJEN EN OPLADERS
7. Verminder de kans op een elektrische
schok door de lader uit het stopcontact te
trekken voordat u deze onderhoudt of
reinigt.
RICHTLIJNEN VOOR VEILIGE
BEDIENING
Schakel de portofoon uit alvorens de
batterij op te laden.
De oplader is niet geschikt voor gebruik
buitenshuis. Gebruik deze alleen op droge
locaties/in droge omstandigheden.
De oplader mag alleen worden
aangesloten op een correct bekabelde
voedingsbron met zekeringen en het juiste
voltage (zoals vermeld op het product).
Koppel de oplader los van de netspanning
door de stekker uit het stopcontact te
trekken.
Het stopcontact waarop deze apparatuur
wordt aangesloten, moet zich in de buurt
bevinden en goed bereikbaar zijn.
Eventuele zekeringen in apparatuur
moeten worden vervangen volgens het
type en de specificatie zoals vermeld in de
bijbehorende instructies.
De maximale omgevingstemperatuur van
de spanningsbronapparatuur mag niet
hoger zijn dan 40°C.
Het uitvoervermogen van de
spanningsbroneenheid mag niet hoger zijn
dan de classificaties die aan de onderzijde
van de oplader staan vermeld op het
productetiket.
Zorg ervoor dat het snoer zodanig ligt dat
niemand hierop kan stappen of erover kan
struikelen, en dat het niet vochtig kan
worden, kan worden beschadigd of strak
kan komen te staan.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com