Loading...
Nederlands
5
VEILIGHEIDSINFORMATIE OVER
BATTERIJEN EN OPLADERS
VEILIGHEIDSINFORMATIE
OVER BATTERIJEN EN
OPLADERS
Dit document bevat belangrijke veiligheids- en
gebruiksinstructies. Lees deze instructies goed
door en bewaar deze voor later gebruik.
Voordat u de batterijoplader gaat gebruiken, dient
u alle instructies en waarschuwingsmarkeringen te
lezen met betrekking tot:
De oplader
De batterij
De portofoon waarvoor de batterij wordt
gebruikt
1. Verminder de kans op letsel door alleen
gebruik te maken van de oplaadbare, door
Motorola goedgekeurde batterijen. Andere
batterijen kunnen exploderen, waardoor
persoonlijk letsel of schade kan ontstaan.
2. Het gebruik van accessoires die niet worden
aanbevolen door Motorola, kan leiden tot
brand, een elektrische schok of letsel.
3. Verminder de kans op schade aan de
stekker en de stroomkabel door de lader
aan de stekker en niet aan de kabel uit
het stopcontact te trekken.
4. Gebruik alleen een verlengsnoer als dit
absoluut nodig is. Het gebruik van een
verkeerd verlengsnoer kan leiden tot
brand of een elektrische schok. Als een
verlengkabel noodzakelijk is, gebruik dan
een grootte van 18AWG voor een kabel
tot 30 mtr en 16AWG voor een kabel tot
45 mtr.
5. Verminder de kans op brand, een
elektrische schok of letsel door de lader
niet te gebruiken als deze op enigerlei
wijze defect of beschadigd is. Breng de
lader in dat geval naar een gekwalificeerde
Motorola-servicemonteur.
6. Haal de lader niet uit elkaar; deze kan niet
worden gerepareerd en er zijn geen
vervangende onderdelen verkrijgbaar. Als
u de oplader uit elkaar haalt, kan er een
elektrische schok of brand ontstaan.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com