Loading...
Nederlands
3
AUTEURSRECHTEN OP
COMPUTERSOFTWARE
AUTEURSRECHTEN OP
COMPUTERSOFTWARE
Bij de in deze handleiding beschreven
Motorola-producten horen mogelijk
auteursrechtelijk beschermde Motorola-
computerprogramma's die zijn opgeslagen op
halfgeleidergeheugens of andere media.
Volgens de wetgeving in de Verenigde Staten
en andere landen behoudt MOTOROLA zich
bepaalde exclusieve rechten voor op
auteursrechtelijk beschermde
computerprogramma's, met inbegrip van, maar
niet beperkt tot het exclusieve recht om het
auteursrechtelijk beschermde
computerprogramma te kopiƫren of
reproduceren, op welke manier dan ook.
Dienovereenkomstig mogen de
auteursrechtelijk beschermde
computerprogramma's in de in deze
handleiding omschreven Motorola-producten
dan ook niet zonder de uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van Motorola op
welke manier dan ook worden gekopieerd,
gereproduceerd, aan reverse-engineering
worden onderworpen of worden verspreid.
Aan de koop van Motorola-producten kan
bovendien geen gebruiksrecht worden
ontleend krachtens auteursrechten, patenten of
gepatenteerde toepassingen van Motorola,
direct noch indirect, door juridische uitsluiting
noch anderszins, behalve het normale, niet-
exclusieve, recht op gebruik van rechtswege bij
de verkoop van een product.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com