Loading...
Nederlands
2
INHOUD
VOX in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . .25
Gesproken aankondiging . . . . . . . . . . . .25
Functies programmeren . . . . . . . . . . . . . . .26
Customer Programming Software (CPS -
Klantprogrammeringssoftware). . . . . . . . . .26
Sign of life . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Time-Out-timer van uitzenden . . . . . . . .27
Volume aanpassen met één druk op de
knop (one-touch volume) . . . . . . . . . .27
Oproeptoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Reverse Burst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Portofoons klonen met de CPS-
kloonkabelset P/N HKKN4028_
(optioneel accessoire). . . . . . . . . . . . .28
Gebruik en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . .30
Frequentie- en codetabellen. . . . . . . . . . . .31
CTCSS- en PL/DPL-codes . . . . . . . . . . . . . .32
Beperkte garantie van Motorola. . . . . . . . .37
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Audio-accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Batterij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Kabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Opladers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Draagaccessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Voeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Klep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
MN002168A01TOC.fm Page 2 Friday, October 30, 2015 10:51 AM
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com