Loading...
Dansk
37
MOTOROLAS BEGRÆNSEDE
GARANTI
Alle plastikoverflader og alle andre eksternt
eksponerede dele, der ridses eller
beskadiges pga. normal brug.
Produkter lejet på midlertidig basis.
Periodisk vedligeholdelse eller reparation
eller udskiftning af dele pga. normal brug
eller slitage.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com