Loading...
Dansk
28
PROGRAMMERINGS-
FUNKTIONER
2. Indsæt den ene ende af kloningskablet i
kilderadioen, og den anden ende i
destinationsradioen.
3. Tryk samtidig på INFO-knappen og
Tænd/sluk-knappen på begge radioer for
at starte dem op i kloningstilstand.
Kloningsikonet vises på LED-skærmen.
4. Tryk på Lydstyrkeknappen (+/-) for at
aktivere kloning, og tryk derefter på PTT-
knappen for at bekræfte.
Kloningsikonet "C" blinker på displayet.
Alle data, der kan tilpasses, overføres fra
kilderadioen til destinationsradioen via
kloningskablet.
5. Hvis kloningen lykkedes, udsender
radioen en tone og kloningsikonet "C"
holder op med at blinke.
Hvis der opstod en fejl under kloningen,
blinket ikonet "E" på displayet. Nulstil
radioen, og kør kloningsproceduren igen.
6. Når kloningen er fuldført, skal du slå
begge radioer FRA og TIL igen for at
afslutte kloningstilstand.
Hvad skal jeg gøre, hvis kloningen
mislykkedes
Hvis ikonet "E" blinker på displayet, betyder
det, at kloningsprocessen mislykkedes. Hvis
kloningen mislykkes, skal du udføre følgende
trin igen, inden du genstarter
kloningsprocessen:
1. Sørg for, at batteriet i begge radioer er
fuldt opladet.
2. Undersøg kloningskablets tilslutning på
begge radioer.
3. Sørg for, at batteriet sidder korrekt i
radioen.
4. Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer i
ladebakken eller på radiokontakterne.
5. Sørg for, at kilderadioen er i
kloningstilstand, og at
destinationsradioen er slået til.
6. Sørg for, at begge radioer er fra samme
frekvensbånd, samme område og har
samme sendestyrke.
Se venligst varenr. HKKN4028_ ved bestilling
af CPS-kloningskabelsæt. Se "Tilbehør" på
side 38 for flere oplysninger om tilbehør.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com