Loading...
Dansk
26
PROGRAMMERINGS-
FUNKTIONER
Tegn på liv
Når radioen er inaktiv, lyser LED-indikatorerne
på displayet i syv sekunder efter den sidst
registrerede aktivitet. Displayet lyser i 0,6
sekund for at vise, at radioen er stille, men i
inaktiv tilstand.
Følgende billede viser en animation af
funktionen "Tegn på liv".
Timer for time-out for transmission
Timeren angiver det tidsrum, som radioen
kontinuerligt kan sende i, før transmissionen
automatisk afsluttes. Standardindstillingen er
60 sekunder og kan ændres ved hjælp af CPS.
Ét-tryks lydstyrke
Med denne funktion kan du justere lydstyrken
fra det aktuelle niveau til det forudindstillede
niveau ved at trykke på PTT-knappen.
Når denne funktion er aktiveret, fungerer PTT-
knappen som en Ét-tryks lydstyrkeknap, når
der er tilsluttet lydtilbehør til radioen.
Lydstyrken øges eller sænkes til den
forudindstillede værdi, når der trykkes på PTT-
knappen, afhængigt af den valgte værdi i CPS.
PTT-knappen fungerer som en send-knap, når
denne funktion er deaktiveret.
Opkaldstone
Opkaldstonefunktionen gør det muligt at sende
en hørbar tone til andre radioer på den samme
kanal for at advare dem om, du skal til at tale,
eller for at advare dem uden at tale.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com