Loading...
Dansk
25
PROGRAMMERINGS-
FUNKTIONER
PROGRAMMERINGS-
FUNKTIONER
For let at programmere alle funktionerne i din
radio anbefales det at bruge CPS-programmet
(Customer Programming Software), CPS-
kabelsættet og CLK-lydstikomformeren til CPS.
CPS-programmet kan downloades gratis på:
http://www.motorolasolutions.com/en_us/
products/two-way-radios.html
CUSTOMER PROGRAMMING SOFTWARE
(CPS)
1. Du kan programmere ved at tilslutte
CLK446-radioen til en computer, hvor der
er installeret CPS, ved hjælp af CLK
CPS-kabelsæt (varenr.: HKKN4028_) og
CLK-lydstikomformer til CPS (varenr.:
PMKN4179_).
2. Tryk på Tænd/sluk-knappen og
Lydstyrkeknappen (-) samtidig for at
oprette forbindelse til den tilsluttede pc.
3. Når radioen er tilsluttet, skal du åbne
CPS og vælge "Læs" på værktøjslinjen
for at hente radioprofilen.
CPS lader dig programmere frekvenser,
PL/DPL-koder og andre funktioner som
scanningsliste, timer for timeout, opkaldstoner,
reverse burst, sprog for stemmeprompter, osv.
CPS er et meget brugbart redskab, da det kan
låse radioens forpanelprogrammering eller
begrænse ændringer af bestemte
radiofunktioner (for at undgå, at forudindstillede
radioværdier slettes ved et uheld). Det tilfører
også sikkerhed ved at gøre det muligt at
indstille en adgangskode til administration af
radioens profil. Se afsnittet Oversigt over
funktioner i slutningen af brugervejledningen
for yderligere oplysninger.
Bemærk: (*) CLK CPS-kabelsæt varenr.
HKKN4027_ er tilbehør, der sælges
separat. Kontakt din Motorola-
forhandler for flere oplysninger.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com