Loading...
Dansk
24
KOM GODT I GANG
HÅNDFRI BRUG/VOX
CLK446-radioen kan betjenes håndfrit (VOX),
når den anvendes med kompatibelt VOX-
tilbehør.
Med kompatibelt VOX-tilbehør
Standardfabriksindstillingen for VOX-
følsomhed er Medium (niveau "2"). Før du
bruger VOX, skal du indstille VOX-niveauet til
et andet niveau end "2" via Customer
Programming Software (CPS). Derefter skal du
udføre følgende trin:
1. Slå radioen FRA.
2. Åbn tilbehørsdækslet.
3. Indsæt stikket fra lydtilbehøret fast i
tilbehørsporten.
4. Slå radioen TIL.
5. Sænk radioens lydstyrke, FØR du
anbringer tilbehøret nær øret.
6. Du kan sende ved at tale ind i tilbehørets
mikrofon, og modtage ved at stoppe med
at tale.
7. VOX kan midlertidigt deaktiveres ved at
trykke på PTT-knappen eller ved at fjerne
lydtilbehøret.
Bemærk: Kontakt det sted, hvor du købte dit
Motorola-udstyr, for at bestille
tilbehør
Aktivering og deaktivering af VOX
Tryk på Menu-knappen, indtil ikonet VOX vises.
Du kan aktivere eller deaktivere VOX ved at
trykke på Lydstyrkeknappen (+/-).
Du kan gemme VOX-indstillingen og afslutte
menuen ved at trykke på PTT-knappen.
VOX-niveauet kan indstilles i CPS.
Stemmebesked
Hvis denne funktion er aktiveret, angives
radiohandlinger med lyd. Funktionen
Stemmebesked er aktiveret som standard.
Du kan ændre indstillingen for stemmebesked
ved at trykke på MENU-knappen, indtil ikonet
Stemmebesked vises. Du kan slå
stemmebeskeder til og fra ved at trykke på
Lydstyrkeknappen (+/-).
Denne radio understøtter 10 sprog.
Stemmebeskedsproget kan programmeres
via CPS.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com