Loading...
Dansk
23
KOM GODT I GANG
Indstilling af squelch-niveauer
Du kan justere radioens squelch-niveau for at
bortfiltrere uønskede opkald med svag
signalstyrke eller kanaler, der har højere
baggrundsstøj end normalt.
Tryk på MENU-knappen, indtil ikonet Squelch
vises. Du kan vælge squelch-niveau ved at
trykke på Lydstyrkeknappen (+/-).
Der er tre squelch-niveauer, og
standardniveauet for squelch er niveau 2.
Niveauerne angives med følgende ikoner:
Du kan gemme squelch-niveauet og afslutte
menuen ved at trykke på PTT-knappen.
Repeater/Talkaround
Denne radio kan transmittere i
gentagelsestilstand, hvilket øger
transmissionens rækkevidde. Hvis funktionen
Repeater er aktiveret, sender og modtager
radioen på de forudindstillede
gentagelseskanaler. Når den ikke er i
gentagelsestilstand, sender radioen i tilstanden
Talkaround, hvor radioen sender på den
samme frekvens som modtagelsesfrekvensen
(Rx).
Denne funktion er kun tilgængelig på udvalgte
kanaler, som programmeres med Repeater-
funktionen aktiveret i CPS.
For kanaler, der er konfigureret med
gentagelsesfunktionen, skal du trykke på
MENU-knappen og Lydstyrkeknappen (+/-),
indtil ikonet Repeater vises, så du kan slå
gentagelsestilstand til og fra.
Tryk på PTT-knappen for at gemme
indstillingen for Repeater.
Bemærk: Hvis gentagelsestilstand er
deaktiveret for en valgt kanal, vil du
høre en dårlig tastetone, når du
trykker på PTT.
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com