Loading...
Dansk
22
KOM GODT I GANG
Du kan vælge en kanal ved at trykke på PTT-
knappen eller vente, indtil displayet vender
tilbage til startskærmbilledet. LED-displayet
viser det nye kanalnummer.
Start og stop scanning
Med scanning kan du overvåge andre kanaler
for at registrere samtaler. Når radioen registrerer
en transmission, stopper den scanningen og går
til den aktive kanal. Det giver dig mulighed for at
lytte og tale med folk på den pågældende kanal
uden at skulle skifte kanal.
Du kan aktivere scanningsfunktionen ved at trykke
MENU-knappen og holde den nede, indtil
ikonet Scan vises. Tryk på Lydstyrkeknappen
(+/-) for at slå scanningsfunktionen til eller fra.
Radioen scanner kun kanaler, der er
programmeret på scanningslisten for hver
kanal. De kanaler, der er gemt på
scanningslisten, kan ændres ved hjælp af
Customer Programming Software (CPS).
Radioen afslutter ikke automatisk
scanningstilstand, når menutimeren udløber.
Du kan afslutte scanningstilstand ved at trykke
MENU-knappen, indtil ikonet Scan vises.
Tryk på Lydstyrkeknappen (+/-) for at slå
scanningsfunktionen fra.
Du kan sætte scanning på pause og gå tilbage
til menuen ved at trykke på MENU-knappen.
Slet irriterende kanal
Med Slet irriterende kanal kan du midlertidigt
fjerne kanaler fra scanningslisten. Denne
funktion er nyttig, når irrelevante samtaler på
en "irriterende" kanal optager radioens
scanningsfunktioner.
Sådan slettes en kanal fra scanningslisten:
Start scanningstilstand ved at trykke på
MENU-knappen og derefter gå til
scanningsfunktionen og aktivere scanning
ved hjælp af Lydstyrkeknappen (+/-).
Vent, indtil radioen ikke længere modtager
på den kanal, du vil fjerne. Hold MON-
knappen nede for at slette kanalen.
Kanalen scannes ikke igen, før du afslutter
scanningstilstanden ved kort at trykke på PTT-
knappen eller ved at slå radioen FRA og
derefter TIL igen.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com