Loading...
Dansk
21
KOM GODT I GANG
Rækkevidden afhænger af terrænet. Den
påvirkes af betonstrukturer og kraftigt
bladhæng, og hvis radioen bruges indendørs
eller i en bil. Radioens optimale rækkevidde på
op til 9 km opnås i åbne, flade områder.
Radioens rækkevidde er middel, hvis der står
bygninger eller træer i vejen.
For at etablere korrekt tovejskommunikation
skal begge radioer have indstillet den samme
kanal, frekvens og interferenseliminatorkode.
Dette afhænger af den gemte profil, der er
forprogrammeret i radioen:
1. Kanal: Den kanal, radioen aktuelt bruger,
afhængigt af radiomodellen.
2. Frekvens: Den frekvens radioen bruger
til at sende/modtage.
3. Interferenseliminatorkode: Disse koder
bidrager til at minimere interferens ved at
tilbyde forskellige kodekombinationer.
4. Krypteringskode: Koder, der får
transmissionerne til at lyde fordrejet for
personer, der lytter uden at have den
specifikke kode indstillet.
MENUINDSTILLINGER
Åbn radiomenuen ved at trykke kortvarigt på
MENU-knappen. Hvis stemmebeskeden er
aktiveret, vil du høre meddelelsen
"Hovedmenu".
Brug Lydstyrkeknappen (+/-) til at rulle
gennem menupunkterne.
LED-displayet viser ikonet og indstillingen for
den funktion, der kan konfigureres. De
funktioner, som kan konfigureres på radioen,
er som følger:
• Kanal
•Scan
• Squelch-niveau
Adgang til Repeater
•VOX
• Stemmebesked
Sådan vælger du en kanal
Denne funktion er den første funktion i
radiomenuen. De kanalnumre, der kan
understøttes af displayet, er kanal 1 til 20.
Du kan skifte kanal ved at trykke på
Lydstyrkeknappen (+/-).
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com