Loading...
Dansk
20
KOM GODT I GANG
KOM GODT I GANG
Se "Radioens dele" på side 7 for følgende
forklaringer.
SLÅ RADIOEN TIL/FRA
Slå radioen TIL ved at trykke på Tænd/sluk-
knappen. Displayet viser kanalen i fem sekunder.
Slå radioen FRA med et langt tryk på Tænd/
sluk-knappen.
Justering af lydstyrken
Øg lydstyrken ved at trykke på
Lydstyrkeknappen (+). Øg lydstyrken
kontinuerligt ved at holde Lydstyrkeknappen
(+) inde.
Noter: Hold ikke radioen alt for tæt på øret,
når lydstyrken er høj, eller når
lydstyrken justeres.
Sådan vælger du en kanal
1. Tryk på MENU-knappen.
Kanalnummer blinker på LED-displayet.
2. Tryk på Lydstyrkeknappen (+/-) for den
ønskede kanal.
Displayet viser kanalnavnet i fem sekunder.
3. Tryk på PTT-knappen for at bekræfte den
valgte kanal.
Modtagelse af et opkald
1. Vælg en kanal ved at trykke på MENU-
knappen. Tryk derefter på
Lydstyrkeknappen (+/-), indtil du når
den ønskede kanal.
Displayet viser kanalnavnet i fem
sekunder.
2. Sørg for at slippe PTT-knappen igen, og
lyt efter taleaktivitet.
3. Svar ved at holde radioen lodret 2,5 til
5 cm fra munden. Tryk på PTT-knappen
for at tale, og slip den for at lytte.
Rækkevidde for tale
CLK446-radioen er designet til at maksimere
ydelsen og give en bedre
transmissionsrækkevidde i marken. Det
anbefales, at der er min. 1,5 m mellem
radioerne ved brug for at undgå interferens.
Med lav effekt er dækningen for CLK446-
radioen ca. 7500 m2, 6 etager, og ca. 9300 m2,
10 etager, med høj effekt.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com