Loading...
Dansk
18
BATTERIER OG OPLADERE
Opladning af radio med multioplader
(ekstraudstyr)
Multiopladeren gør det muligt at oplade op til
seks radioer ad gangen. Der kan sidde en radio
i hver af de seks opladningspladser (med
batteri installeret). Multiopladeren har lommer
til opbevaring af headset.
1. Anbring opladeren på en plan overflade eller
monter den på væggen.
2. Indsæt netledningen i stikket på multiopladeren.
3. Indsæt ledningen i en vægkontakt, og derefter i
opladeren.
4. Indsæt adapteren i multiopladeren.
5. Slå radioen FRA.
6. Sæt radioen på adapteren.
Bemærk: Multiopladeren kan også bruges til at
oplade et separat batteri. Du kan oplade
et separat batteri ved at indsætte batteriet
i adapteren, og tilslutte adapteren til
multiopladeren.
Figur 7: Sæt adapteren i multiopladeren
Figur 8: Fastgør radioen til adapteren
Adapter
Adapter
Radio
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com