Loading...
Dansk
17
BATTERIER OG OPLADERE
Opladning af radio med enkeltoplader 1. Sørg for, at radioen er slukket, før du tilslutter
radioen til opladeren.
2. Tilslut radioen til opladeren, og sørg for, at der
er en klikkende lyd. Se figur 3.
3. Indsæt AC-adapteren i en stikkontakt.
4. Du fjerner radioen fra opladeren ved at trække
den væk fra opladeren, samtidig med at du
trykker -logoet ned. Se figur 4.
Opladning af et separat batteri
1. Fjern batteriet fra radioen.
2. Indsæt batteriet i enkeltopladeren.
3. Indsæt AC-adapteren i en stikkontakt.
Figur 3: Tilslutning af radioen til
enkeltopladeren
Figur 4: Fjernelse af radioen fra
enkeltopladeren
Skub "M"-logoet og træk
enkeltopladeren væk fra
radioen.
Figur 5: Sæt
batteriet i
enkeltopladeren
Figur 6: Batteriet er
fastgjort til
enkeltopladeren
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com