Loading...
Türkçe
28
PROGRAMLAMA ÖZELLİKLERİ
3. Hem Kaynak, hem de Hedef telsizde
Kopyalama kipindeyken telsizi açmak için
INFOğmesine ve Güçğmesine aynı
anda basın.
LED ekranda kopyalama simgesi
görüntülenir.
4. Kopyalamayı etkinleştirmek için Ses
Kontrol Düğmesine (+/–) basın ve
ardından onaylamak için PTT ğmesine
basın.
Kopyalama simgesi "C" ekranda yanıp
söner.
Özelleştirilebilecek tüm veriler,
kopyalama kablosuyla Kaynak Telsizden
Hedef Telsize aktarılır.
5. Kopyalama başarılı olursa telsizden
olumlu bir ton duyulur ve "C" kopyalama
simgesinin yanıp sönmesi sona erer.
Kopyalama sırasında bir hata oluşursa
ekranda "E" simgesi yanıp söner. Bu
durumda telsizi sıfırlayın ve kopyalama
işlemini yeniden başlatın.
6. Kopyalama işlemi tamamlandığında her
iki Telsizi de kapatıp açın ve "Kopyalama"
kipinden çıkın.
Kopyalama Başarısız Olursa Ne
Yapılmalı?
Ekranda kopyalama işleminin başarısız
olduğunu gösteren "E" simgesi yanıp söner.
Kopyalamanın başarısız olması halinde işlemi
tekrar başlatmayı denemeden önce aşağıdaki
adımları tek tek uygulayın:
1. Her iki telsizin bataryasının da tam dolu
olduğundan emin olun.
2. Her iki telsizde de kopyalama kablosu
bağlantısını kontrol edin.
3. Bataryanın telsize doğru şekilde
takıldığından emin olun.
4. Şarj tepsisinde veya telsiz temas
noktalarında kir birikintisi olmadığından
emin olun.
5. Kaynak telsizin kopyalama kipinde
olduğundan ve Hedef telsizin açık
olduğundan emin olun.
6. Her iki telsizin de aynı frekans bandında,
aynı bölgede ve aynı yayın gücünde
olduğundan emin olun.
CPS Kopyalama Kablosu Setini sipariş
ederken lütfen P/N# HKKN4028_ kodunu
referans alın. Aksesuarlar hakkında daha fazla
bilgi için bkz. "Aksesuarlar", sayfa 38.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com