Loading...
Türkçe
27
PROGRAMLAMA ÖZELLİKLERİ
Bu özelliği kullanabilmek için Çağrı Tonlarının
CPS ile programlanmış olması gerekir. Çağrı
Tonu, MONğmesine basılarak gönderilebilir.
Tersine İletim
Tersine İletim, operatörün algılanamadığı
sırada istenmeyen gürültüyü (susturucu
kuyruğunu) ortadan kaldırır.
Notlar:
Önceki sayfalarda açıklanan özellikler CPS
özelliklerinin sadece bir bölümüdür. CPS
bunlardan başka işlevler de sunar. Daha
fazla bilgi için CPS'teki YARDIM dosyasına
başvurun.
CPS yazılımında kullanılabilen
özelliklerden bazıları telsiz modeline bağlı
olarak değişebilir.
TELSİZLERİ KOPYALAMA
CLK446 telsiz profillerini kaynak telsizden
hedef telsize kopyalayabilirsiniz.
Kaynak Telsiz: Kopyalanacak telsizdir.
Hedef Telsiz: Kaynak Telsizin
yapılandırılmasının kopyalanacağı telsizdir.
Kopyalama işlemi şu yöntemlerden birisi
kullanılarak yapılabilir:
Telsizden Telsize kopyalama kablosuyla
(isteğe bağlı aksesuar),
CPS (ücretsiz indirilebilen yazılım).
P/N HKKN4028_ CPS Kopyalama Kablosu
Setini (isteğe bağlı aksesuar) Kullanarak
Telsiz Kopyalama
Kullanma Talimatları
1. Kopyalama işlemine başlamadan önce:
Her iki telsizin de bataryası tamamen
dolu olmalıdır.
Telsizleri kapatın.
2. Kopyalama kablosunun bir ucunu Kaynak
Telsize ve diğer ucunu da Hedef Telsize
takın.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com