Loading...
Türkçe
26
PROGRAMLAMA ÖZELLİKLERİ
Etkinlik Göstergesi
Telsiz boşta durumundayken algılanan son
etkinlikten yedi saniye sonra LED ekranın ışığı
yanar. Ekran 0,6 saniye boyunca yanarak
telsizin hala açık ancak boşta kipinde olduğunu
gösterir.
Aşağıdaki görüntü Etkinlik Göstergesi
özelliğinin animasyonunu gösterir.
Yayın Zaman Aşımı Zamanlayıcısı
Bu zamanlayıcı, yayın otomatik olarak
kesilinceye kadar telsizin sürekli yayın
yapabileceği süreyi ayarlar. Varsayılan ayar
60 saniyedir ve CPS'ten değiştirilebilir.
Tek Dokunuşla Ses Ayarlama
Bu özellik, PTT ğmesine basarak ses
düzeyini mevcut seviyesinden ön ayarlı bir
seviyeye ayarlamanızı sağlar.
Bu özellik etkinken bir ses aksesuarı telsize
bağlandığında PTTğmesi bir Tek
Dokunuşla Ses Ayarlamağmesi olarak
işlev görür.
PTTğmesine basıldığında CPS'te seçilen
değere bağlı olarak ses, ön ayarlı ses
seviyesine geldiğinde artmış ya da azalmış
olur.
Bu özellik devre dışıyken PTTğmesi yayın
ğmesi işlevi görür.
Çağrı Tonu
Çağrı Tonları özelliği, aynı kanaldaki diğer
telsizlere konuşmak üzere olduğunuzu
belirtmek ya da onları konuşmadan uyarmak
için sesli bir ton göndermenizi sağlar.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com