Loading...
Türkçe
24
BAŞLARKEN
ELLER SERBEST KULLANIM/VOX
CLK446 telsizler uyumlu VOX aksesuarlarıyla
birlikte eller serbest (VOX) olarak da kullanılabilir.
Uyumlu VOX Aksesuarlarıyla Birlikte
VOX hassasiyet seviyesinin varsayılan fabrika
ayarı Orta (Seviye 2) seçeneğidir. VOX'i
kullanmadan önce Müşteri Programlama
Yazılımını (CPS) kullanarak VOX seviyesini
Seviye 2'den başka bir seviyeye ayarlayın.
Ardından şu adımları izleyin:
1. Telsizi kapatın.
2. Aksesuar kapağınıın.
3. Ses aksesuarının fişini aksesuar bağlantı
noktasına sıkıca takın.
4. Telsizi açın.
5. Aksesuarı kulağınıza götürmeden ÖNCE
telsizin sesini kısın.
6. Yayın göndermek için aksesuar
mikrofona doğru konuşun ve yayını
almak için konuşmayı kesin.
7. PTTğmesine basılarak ya da ses
aksesuarı çıkarılarak VOX geçici olarak
devre dışı bırakılabilir.
Not: Aksesuar sipariş etmek için Motorola
Satış Merkeziniz ile iletişim kurun
VOX'i Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma
VOX simgesi görüntülenene kadar Menü
ğmesine basın. VOX'i etkinleştirmek veya
devre dışı bırakmak için Ses Kontrol
ğmesine (+/–) basın.
VOX ayarını kaydetmek ve menüden çıkmak
için PTTğmesine basın.
VOX seviyesi CPS'te ayarlanabilir.
Sesli Anons
Bu özellik, telsiz işlemlerinin sesli bir şekilde
bildirilmesini sağlar. Sesli Duyuru özelliği
varsayılan olarak etkindir.
Sesli Duyuru ayarını değiştirmek için Sesli
Duyuru simgesi görüntülenene kadar MENU
ğmesine basın. Sesli Duyuruyu açmak ya da
kapatmak için Ses Kontrol Düğmesine (+/–)
basın.
Bu telsizde 10 dil desteklenmektedir. Sesli
Duyuru dili CPS ile programlanabilir.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com