Loading...
Türkçe
23
BAŞLARKEN
Susturucu simgesi görüntülenene kadar MENU
ğmesine basın. Susturucu seviyesini
değiştirmek için Ses Kontrol Düğmesine (+/–)
basın.
Üç tane susturucu seviyesi vardır ve varsayılan
susturucu seviyesi 2'dir. Seviyeler aşağıdaki
simgelerle gösterilir:
Susturucu seviyesini kaydetmek ve Menüden
çıkmak için PTT ğmesine basın.
Yineleyici/Talkaround
Bu telsiz, yayın aralığını artıran yineleyici
kipinde yayın yapabilir. Yineleyici özelliği
ıksa telsiz önceden ayarlanan yineleyici
kanallarda yayın gönderir ve alır. Yineleyici
özelliği açık değilse telsiz talkaround kipinde
yayın yaparken yayın aldığı frekansın (Rx)
aynısını kullanır.
Bu özellik yalnızca, CPS'te etkinleştirilen
Yineleyici özelliğiyle programlanan belirli
kanallarda mevcuttur.
Yineleyici özelliğiyle yapılandırılan Kanallarda
Yineleyici kipini açıp kapatmak için Yineleyici
ekran simgesi görünene kadar MENU
ğmesine ve Ses Kontrol Düğmesine (+/–)
basın.
Yineleyici ayarını kaydetmek için PTT
ğmesine basın.
Not: Seçilen Kanal için Yineleyici kipi devre
dışıysa PTTğmesine bastığınızda
olumsuz bir tuş sesi duyulur.
Seviye 1
Seviye 2
Seviye 3
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com