Loading...
Dansk
14
FEJLSØGNING
Kan ikke aktivere VOX
VOX-funktionen kan være indstillet til FRA.
Brug CPS til at sikre, at følsomhedsniveauet for VOX ikke er indstillet til "0".
Tilbehør virker ikke eller er ikke kompatibelt.
Se "Håndfri brug/VOX" på side 24.
Batteriet oplades ikke,
selvom det har siddet i drop-
in-opladeren i et stykke tid
Undersøg, om drop-in-bakkeopladeren er korrekt tilsluttet og svarer til en
kompatibel strømforsyning.
Se "Opladning af radio med enkeltoplader" på side 17 og "Opladning af et
separat batteri" på side 17.
Undersøg opladerens LED-indikatorer for at se, om der er problemer med
batteriet. Se "Opladerens LED-indikatorer" på side 19.
Bemærk: Når en funktion i radioen tilsyneladende ikke svarer til standard- eller forprogrammerede værdier,
skal du kontrollere, om radioen er blevet programmeret ved hjælp af CPS med en tilpasset profil.
Symptom Prøv dette...
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com