Loading...
Türkçe
10
TELSİZE GENEL BAKIŞ
Kanal
Telsizin bulunduğu Kanal
numarasını belirtir.
Not: Ekrandaki simge, telsizin
bulunduğu kanala göre
değişiklik gösterir.
Tarama
Menü ayarındaki Tarama özelliğini
belirtir.
Susturucu Seviyesi
Susturucu seviyesi ayarlarını
belirtir. Üç adet susturucu seviyesi
vardır.
Yineleyici Erişimi
Yineleyici kipini açmak/kapatmak
için değiştirin.
VOX
Sesle etkinleştirilen eller serbest bir
çağrı başlatır.
Sesli Anons
Etkinleştirildiğinde telsiz işlemleri
sesli olarak belirtilir.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com