Loading...
Türkçe
9
TELSİZE GENEL BAKIŞ
Menü/Kilit Düğmesi
Kısa basma – Telsiz Menüye girer. Bir menü
ayarından diğerine geçmek için tekrar basın.
Uzun basma – Ses Kontrol Düğmeleri ve PTT
ğmesi dışındaki telsiz düğmelerini kilitler ya
da kilitlerini açar.
Bas Konuş (PTT) Düğmesi
Konuşmak için PTTğmesini basılı tutun.
Dinlemek için PTTğmesini bırakın.
şteri Programlama Yazılımında (CPS)
programlanan ayarlara bağlı olarak PTT
ğmesi, Tek Dokunuşla Ses Ayarlama
ğmesi olarak işlev görebilir.
EKRAN SİMGELERİ
Aşağıdaki simgeler, telsizin LED ekranında
görünen simgelerdir.
Özellik Etkinleştirilmiş
Bu simge, bir özelliğin
etkinleştirildiğini belirtir.
Özellik Devre Dışı Bırakılmış
Bu simge, bir özelliğin devre dışı
bırakıldığını belirtir.
Yayın Alınıyor
Telsizin yayın aldığını belirtir.
Yayın Gönderiliyor
Telsizin yayın gönderdiğini belirtir.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com