Loading...
Türkçe
8
TELSİZE GENEL BAKIŞ
Dahili Anten
CLK446 telsizinin anteni çıkarılabilen türde
değildir.
Mikrofon
Mesaj gönderirken mikrofona doğru, anlaşılır
biçimde konuşun.
Ses Kontrol Düğmesi (+)
Kısa basma – Sesi kademeli olarak artırır.
Not: Menü kipindeyken menü öğelerinde
gezinmek için bu düğmeyi kullanın.
Uzun basma – Sesi sürekli biçimde artırır.
INFO Düğmesi
Kısa basma – Geçerli kanalı ve batarya
seviyesini gösterir ve duyurur.
Durumun görüntülenmesini ve Sesli Duyuruyu
durdurmak için bu düğmeye tekrar basın. Telsiz
boşta kipine geri döner.
Ses Kontrol Düğmesi (–)
Kısa basma – Sesi kademeli olarak azaltır.
Not: Menü kipindeyken menü öğelerinde
gezinmek için bu düğmeyi kullanın.
Uzun basma – Sesi sürekli biçimde azaltır.
Programlama Kablosu Jakı
Bu jak; mikrofon, programlama kablosu,
kopyalama kablosu ve diğer onaylı
aksesuarları bağlamak için kullanılır.
Güç Düğmesi
Uzun basma/kısa basma – Telsizi açar/kapatır.
Güçğmesine diğer düğmelerle aynı anda
basıldığında farklı işlevler görür.
Ses Kontrol Düğmesi (+) ile aynı anda
basıldığına telsiz, fabrika ayarlarına
sıfırlama kipinde açılır.
INFOğmesi ile aynı anda basıldığına
telsiz kopyalama kipinde açılır.
Ses Kontrol Düğmesi (–) ile aynı anda
basıldığında telsiz, bağlı olduğu PC ile
bağlantı kurar.
MON Düğmesi
Kısa basma – Çağrı Tonu gönderir.
Uzun basma – Telsiz kanaldaki faaliyetleri izler.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com