Loading...
Türkçe
6
BATARYA VE ŞARJ CİHAZLARI
GÜVENLİK BİLGİLERİ
GÜVENLİ ÇALIŞTIRMA
YÖNERGELERİ
• Bataryayı şarj ederken telsizi kapatın.
Şarj cihazı dış mekanda kullanım için
uygun değildir. Yalnızca kuru yerlerde/
koşullarda kullanın.
Şarj cihazını yalnızca (ürünün üzerinde
belirtilen şekilde) doğru gerilimi sağlayan,
sigorta ve kablo bağlantıları gerekli şekilde
yapılmış bir prize takın.
Ana fişi çıkararak şarj cihazı bağlantısını
kesin.
Bu cihazın takılacağı priz yakınınızda ve
kolaylıkla erişilebilir olmalıdır.
Sigorta kullanan cihazlarda, değiştirilen
parçalar cihaz talimatlarında belirtilen tip ve
derecelendirmeye uygun olmalıdır.
Güç kaynağı ekipmanının bulunduğu
ortamın maksimum sıcaklığı 40°C'yi
(104°F) geçmemelidir.
Güç kaynağı ünitesinden gelen çıkış gücü,
şarj cihazının alt kısmında bulunan ürün
etiketinde belirtilen derecelendirme
değerlerini aşmamalıdır.
Kablonun kimsenin üzerine basmayacağı,
takılmayacağı ya da suya, hasara veya
baskıya maruz kalmayacağı bir konuma
yerleştirildiğinden emin olun.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com