Loading...
Türkçe
4
GÜVENLİK
GÜVENLİK
ÇİFT YÖNLÜ PORTATİF
TELSİZLER İÇİN RF ENERJİSİNE
MARUZ KALMA VE ÜRÜN
GÜVENLİĞİ KILAVUZU
DİKKAT!
Bu ürünü kullanmadan önce yürürlükteki
standartlar ve yönetmelik uyarınca güvenli
kullanım ile RF enerjisi farkındalığı ve
kontrolüne uyum açısından talimatları içeren ve
telsizle birlikte gelen RF Enerjisine Maruz
Kalma ve Ürün Güvenliği Kılavuzu'nu okuyun.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com