Loading...
Svenska
37
MOTOROLAS BEGRÄNSADE
GARANTI
Alla plastytor och alla andra externt
exponerade delar som repas eller skadas
pga. normal användning.
Produkter som hyrts tillfälligt.
Periodiskt underhåll och reparation av
reservdelar pga. normal användning och
slitage.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com