Loading...
Svenska
30
FREKVENS- OCH
KODDIAGRAM
FREKVENS- OCH
KODDIAGRAM
Diagrammen i det här avsnittet innehåller frekvens- och kodinformation. Diagrammen är
användbara vid användning av Motorola CLK446-seriens tvåvägsradio med andra företagsradio.
.
Standardkanalfrekvens och störningselimineringskod
Kanal # Frekvens (MHz) Kod Bandbredd Kanal # Frekvens (MHz) Kod Bandbredd
1446,00625 67,0 Hz 12,5 kHz 11 446,03125 754 12,5 kHz
2446,01875 67,0 Hz 12,5 kHz 12 446,04375 754 12,5 kHz
3446,03125 67,0 Hz 12,5 kHz 13 446,05625 754 12,5 kHz
4446,04375 67,0 Hz 12,5 kHz 14 446,06875 754 12,5 kHz
5446,05625 67,0 Hz 12,5 kHz 15 446,08125 754 12,5 kHz
6446,06875 67,0 Hz 12,5 kHz 16 446,09375 754 12,5 kHz
7446,08125 67,0 Hz 12,5 kHz 17 446,00625/446,03125 12,5 kHz
8446,09375 67,0 Hz 12,5 kHz 18 446,03125/446,05625 12,5 kHz
9446,00625 754 12,5 kHz 19 446,05625/446,08125 12,5 kHz
10 446,01875 754 12,5 kHz 20 446,08125/446,09375 12,5 kHz
Obs! Kod 754 motsvarar DPL 121
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com