Loading...
Svenska
28
PROGRAMMERINGS-
FUNKTIONER
3. Både käll- och målradio: för start i
kloningsläge trycker du på INFO-knappen
och strömknappen samtidigt.
Kloningsikonen visas i teckenfönstret.
4. Tryck på volymknapparna (+/–) för att
aktivera kloning och bekräfta genom att
trycka på PTT-knappen.
Kloningsikonen "C" blinkar i teckenfönstret.
Alla data som kan anpassas sänds från
källradion till målradion via kloningskabeln.
5. Om kloningen utförs avger radion en
godkänd-signal och kloningsikonen "C"
slutar blinka.
Om det uppstår ett fel vid kloningen
blinkar ikonen "E" i teckenfönstret.
Återställ radion och starta om kloningen.
6. När kloningsprocessen är klar stänger du
av och sätter på radiomottagarna igen för
att lämna kloningsläget.
Gör så här om kloningen misslyckas
"E" blinkar i teckenfönstret, vilket indikerar att
kloningen har misslyckats. Om kloningen
misslyckades, går du igenom följande steg
innan du försöker starta kloningsprocessen
igen:
1. Se till att batterierna på båda
radiomottagarna är fulladdade.
2. Kontrollera kloningskabelanslutningen för
båda radioenheterna.
3. Se till att batteriet sitter i radion ordentligt.
4. Se till att det inte finns någon smuts i
laddningsfacket eller på
radiokontakterna.
5. Se till att källradion är i kloningsläge och
att målradion är påslagen.
6. Se till att de båda radiomottagarna är från
samma frekvensband, samma region och
har samma sändningseffekt.
Uppge artikelnummer HKKN4028_ när du
beställer CPS-kloningskabelsats. Mer
information om tillbehören finns i ”Tillbehör” på
sidan 38.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com