Loading...
Svenska
27
PROGRAMMERINGS-
FUNKTIONER
Om du vill använda funktionen måste
anropssignaler vara programmeras via CPS.
Du kan skicka en anropssignal genom att
trycka på MON-knappen.
Omvänd burst
Omvänd burst eliminerar oönskat brus
(brusspärr) om signalen förloras.
Anteckningar:
Funktionerna som beskrivs på föregående
sidor är bara några av de funktioner som
CPS har. CPS har fler möjligheter. Mer
information finns i hjälpfilen i CPS.
Vissa av de funktioner som finns i CPS-
programvaran kan variera beroende på
radiomodell.
KLONA EN RADIO
Du kan klona CLK446-radioprofiler från en
källradion till en målradio.
Källradio: radio som ska klonas.
Målradio: radio som källradions
konfiguration ska kopieras till.
Kloning kan göras genom att använda en av
följande metoder:
En radio-till-radio-kloningskabel
(valfritt tillbehör)
CPS (kostnadsfri programvaruhämtning).
Klona radio med CPS-kloningskabelsats,
art.nr HKKN4028_ (valfritt tillbehör)
Användningsinstruktioner
1. Innan du startar kloningsprocessen ska
du se till att du har:
Ett fulladdat batteri i båda
radiomottagarna.
Stäng av radioenheterna.
2. Anslut ena änden av kloningskabeln till
källradion och den andra till målradion.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com