Loading...
Svenska
26
PROGRAMMERINGS-
FUNKTIONER
"Livstecken"
När radion är inaktiv tänds LED-teckenfönstret
sju sekunder efter den senaste identifierade
aktiviteten. Teckenfönstret lyser i 0,6 sekunder
för att visa att radion fortfarande är på men
inaktiv.
På följande bild visas en animering av
"livsteckenfunktionen".
Timeout-timer för sändning
Den här tidsgränsen begränsar hur länge
radion kan sända kontinuerligt innan
överföringen avbryts automatiskt.
Standardinställningen är 60 sekunder och kan
ändras via CPS.
Volymsnabbknapp
Med den här funktionen kan du justera
volymen från aktuell nivå till den förinställda
nivån genom att trycka på PTT-knappen.
Nä funktionen är aktiverad fungerar PTT-
knappen som en volymsnabbknapp när ett
ljudtillbehör är anslutet till radion.
Ljudvolymen ökas eller minskas till det
förinställda värdet när du trycker på PTT-
knappen, beroende på vilket värde du har valt i
CPS.
PTT-knappen fungerar som en sändningsknapp
när den här funktionen är aktiverad.
Anropssignal
Med funktionen Anropssignaler kan du sända en
hörbar ton till andra radiomottagare på samma
kanal för att uppmärksamma dem på att du ska
tala eller signalera till dem utan att tala.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com