Loading...
Svenska
25
PROGRAMMERINGS-
FUNKTIONER
PROGRAMMERINGS-
FUNKTIONER
För att enkelt programmera alla funktioner i
radion rekommenderar vi att du använder CPS
(Customer Programming Software), CPS-
kabelsatsen och CLK-ljuduttagsomvandlaren
för CPS.
Du kan hämta CPS-programvaran kostnadsfritt
på: http://www.motorolasolutions.com/en_us/
products/two-way-radios.html
CUSTOMER PROGRAMMING SOFTWARE
(CPS)
1. Om du vill programmera ansluter du
CLK446-radion till en dator med
installerad CPS via CLK CPS-
kabelsatsen (art.nr HKKN4028_) och
CLK-ljuduttagsomvandlaren för CPS
(art.nr PMKN4179_).
2. Tryck på strömknappen och
volymknapparna (–) samtidigt för att
upprätta en anslutning med den anslutna
datorn.
3. När radion är ansluten öppnar du CPS
och väljer Read (Läs) i verktygsfältet för
att hämta radioprofilen.
Med CPS kan du programmera frekvenser, PL/
DPL-koder samt andra funktioner, till exempel
söklista, timeout-timer, anropssignaler, omvänd
burst och språk för röstmeddelanden. CPS är
ett mycket användbart verktyg eftersom det
också kan låsa radioprogrammering från
frampanelen eller förhindra en specifik
radiofunktion från att ändras (för att undvika att
förinställda radiovärden raderas av misstag).
Det ger också säkerhet med ett alternativ för att
ställa in lösenord för profilradions hantering.
Mer information finns i avsnittet med
funktionsöversiktsdiagram i slutet av
användarhandboken.
Obs! (*) CLK CPS-kabelsats, art.nr
HKKN4027_, är ett tillbehör och säljs
separat. Kontakta din Motorola-
återförsäljare för mer information.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com