Loading...
Svenska
24
KOMMA IGÅNG
HANDSFREE-ANVÄNDNING/VOX
CLK446-radion kan användas handsfree
(VOX) när den används tillsammans med
kompatibla VOX-tillbehör.
Med kompatibla VOX-tillbehör
Standardfabriksinställningen för VOX-
känslighetsnivå är medium (nivå "2"). Innan du
använder VOX ska du ställa in VOX-nivån till
en annan nivå än "2" via Customer
Programming Software (CPS). Gå sedan
igenom följande steg:
1. Stäng av radion.
2. Öppna tillbehörsluckan.
3. Sätt i ljudtillbehörets kontakt i
tillbehörsporten.
4. Sätt på radion.
5. Sänk radiovolymen INNAN du placerar
tillbehöret nära örat.
6. För att sända talar du i tillbehörsmikrofonen
och för att ta emot slutar du prata.
7. VOX kan tillfälligt inaktiveras genom att
trycka på PTT-knappen eller genom att ta
bort ljudtillbehöret.
Obs! Kontakta din Motorola-återförsäljare
för att beställa tillbehör
Aktivera och inaktivera VOX
Tryck på MENU-knappen tills VOX-ikonen
visas. Aktivera eller inaktivera VOX genom att
trycka på volymknapparna (+/–).
Du kan spara VOX-inställningen och stänga
menyn genom att trycka på PTT-knappen.
VOX kan ställas in i CPS.
Röstavisering
Funktionen gör så att radion avger ett ljud för
olika radioåtgärder. Röstaviseringsfunktionen
är aktiverad som standard.
Om du vill ändra inställningen röstaviseringar
trycker du på MENU-knappen tills ikonen för
röstaviseringar visas. Aktivera eller inaktivera
röstaviseringar genom att trycka på
volymknapparna (+/–).
Radion har stöd för 10 språk.
Röstaviseringsspråket kan programmeras via
CPS.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com