Loading...
Svenska
23
KOMMA IGÅNG
Ange brusspärrsnivå
Du kan justera radions brusspärrsnivå för att
filtrera bort oönskade anrop med låg
signalstyrka eller kanaler med bakgrundsbrus
som är högre än normalt.
Tryck på MENU-knappen tills ikonen för
brusspärr visas. Välj brusspärrsnivå genom att
trycka på volymknapparna (+/–).
Det finns tre brusspärrsnivåer och
standardinställningen är nivå 2. Nivåerna
indikeras med följande ikoner:
Du kan spara brusspärrsnivån och stänga
menyn genom att trycka på PTT-knappen.
Repeater/Talkaround
Den här radion kan sända i Repeater-läge,
vilket ökar räckvidden. Om repeaterfunktionen
aktiveras sänder radion och tar emot på de
förinställda repeaterkanalerna. Om radion inte
är i Repeater-läge sänder den i Talkaround-
läge, där radion sänder i samma frekvens som
mottagningsfrekvensen (Rx).
Funktionen är endast tillgänglig för vissa
kanaler, som programmeras med Repeater-
funktionen aktiverad i CPS.
För kanaler som konfigureras med Repeater-
funktionen trycker du på MENU-knappen och
volymknapparna (+/–) tills Repeater-ikonen
visas i teckenfönstret och du kan växla mellan
aktiverat och inaktiverat Repeater-läge.
Du kan spara repeaterinställningen genom att
trycka på PTT-knappen.
Obs! Om Repeater-läget är inaktiverat för
en vald kanal och du trycker på PTT
hörs en felaktig knapp-signal.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com