Loading...
Svenska
22
KOMMA IGÅNG
Välj en kanal genom att trycka på PTT-knappen
eller vänta tills teckenfönstret återgår till
startskärmen. Det nya kanalnumret visas
i teckenfönstret.
Starta och stoppa sökning
Med sökning kan du övervaka andra kanaler
för att upptäcka konversationer. När radion
upptäcker en sändning slutar den söka och går
till den aktiva kanalen. Det innebär att du kan
lyssna och tala med personer på den kanalen
utan att behöva byta kanal.
Aktivera sökfunktionen genom att trycka på
MENU-knappen tills sökikonen visas. Tryck på
volymknapparna (+/–) för att aktivera eller
inaktivera sökfunktionen.
Radion söker bara efter kanaler som har
programmerats i söklistan för varje kanal.
Kanalerna som sparas i söklistan kan ändras
med programvaran CPS (Customer
Programming Software).
Radion avslutar inte automatiskt sökläget när
menytiden går ut. Avsluta sökläget genom att
trycka på MENU -knappen tills sökikonen
visas. Tryck på volymknapparna (+/–) för att
inaktivera sökfunktionen.
Du kan pausa sökningen och återgå till menyn
genom att trycka på MENU-knappen.
Ta bort störande kanal
Med Ta bort störande kanal kan du tillfälligt ta
bort kanaler från söklistan. Den här funktionen
är användbar när irrelevanta konversationer på
en "störningskanal" låser upp radions
sökfunktion.
Så här tar du bort en kanal från söklistan:
Starta sökläget genom att trycka på MENU-
knappen. Gå sedan till sökfunktionen och
aktivera sökningen med volymknapparna
(+/–).
Vänta tills radion slutar ta emot på den
kanal du vill eliminera. Tryck länge på
MON-knappen om du vill ta bort kanalen.
Kanalen söks inte igenom igen förrän du
lämnar sökläget genom att kort trycka på PTT-
knappen igen eller genom att stänga av radion
och sedan sätta på den igen.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com