Loading...
Svenska
21
KOMMA IGÅNG
Räckvidden beror på terrängen. Den påverkas
av betongkonstruktioner, tung isolering och av
om radiomottagare används inomhus eller i
fordon. Optimal räckvidd inträffar på platta,
öppna områden med upp till 9 kilometers
täckning. Mediumräckvidd inträffar när
byggnader och träd är i vägen.
Kanal, frekvens och störningselimineringskoder
vara desamma på båda radiomottagarna för att
felfri tvåvägskommunikation ska kunna
upprättas. Det beror på den lagrade profilen
som har förprogrammerats i radion:
1. Kanal: Aktuell kanal som radion
använder, beroende på radiomodell.
2. Frekvens: Den frekvens radion använder
för att sända/ta emot.
3. Störningselimineringskod: De här
koderna hjälper till att minimera
störningar genom att tillhandahålla ett
antal kodkombinationer.
4. Krypteringskod: Koder som gör att
sändningarna blir ohörbara för den som
lyssnar och inte är inställd på den
specifika koden.
MENYALTERNATIV
Om du vill öppna radions meny trycker du
snabbt på knappen MENU. Om
röstaviseringsfunktionen är aktiverad hör du
meddelandet ”Huvudmeny”.
Bläddra bland menyalternativen med hjälp av
volymknapparna (+/–).
LED-teckenfönstret visar ikonen och
inställningen för aktuell konfigurerbar funktion.
Följande radiofunktioner kan konfigureras:
• Kanal
• Sökning
• Brusspärrsnivå
• Repeater-åtkomst
•VOX
• Röstavisering
Välja kanal
Funktionen är den första i radiomenyn.
Kanalnumren som kan visas i teckenfönstret är
kanal 1 till 20.
Du kan byta kanal genom att trycka på
volymknapparna (+/–).
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com