Loading...
Svenska
20
KOMMA IGÅNG
KOMMA IGÅNG
Mer information om följande förklaringar finns i
”Radions delar” på sidan 7.
SLÅ PÅ/STÄNGA AV RADION
Du slår på radion genom att trycka på
strömknappen. Teckenfönstret visar kanalen i
fem sekunder.
Du stänger av radion genom att trycka länge på
strömknappen.
Justera volymen
Om du vill höja volymen trycker du på
volymknappen (+). Om du vill höja volymen
kontinuerligt håller du nere volymknappen (+).
Anteckningar: Håll inte radion för nära örat
när volymen är hög eller när
du justerar volymen
Välja kanal
1. Tryck på MENU-knappen.
Kanalnumret blinkar i teckenfönstret.
2. Bläddra till önskad kanal med hjälp av
volymknapparna (+/–).
Teckenfönstret visar kanalnamnet i fem
sekunder.
3. Bekräfta den valda kanalen med PTT-
knappen.
Ta emot ett anrop
1. Välj en kanal genom att trycka på MENU-
knappen och tryck sedan på
volymknapparna (+/–) tills du når den
kanal du vill ha.
Teckenfönstret visar kanalnamnet i fem
sekunder.
2. Se till att PTT-knappen har släppts upp
och lyssna efter röstaktivitet.
3. Om du vill svara på ett anrop håller du
radion lodrätt 2,5 till 5 cm från munnen.
Tryck på PTT-knappen för att tala och
släpp den för att lyssna.
Räckvidd
CLK446-radion har utformats för maximala
prestanda och förbättrad sändningsräckvidd
ute på fältet. Vi rekommenderar att du inte
använder radioenheterna närmare varandra än
1,5 meter, för att undvika störning. Med låg
effekt är CLK446-radions täckning 7 400 kvm,
sex våningar och med hög effekt är täckningen
9 300 kvm, tio våningar.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com